Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 juli 2007

Minskad orderingång för Mydata<br>- men nu ska My500 vara tekniskt specad

Mydata redovisar för första halvåret 2007 en något minskad omsättning jämfört med samma period föregående år. FoU-kostnaderna har ökat då man satsat ytterligare resurser på att få fram den tekniska specifikationen av det senaste flaggskeppet My500.

Den tekniska specifikationen av My500 har i slutet av perioden januari-juni uppnåtts. En selektiv marknadsbearbetning har som tidigare kommunicerats därför inletts med start vid halvårskiftet för att lansera My500 hårdare. Nettoomsättningen uppgick för perioden januari- juni till 323 mkr (344), motsvarande en minskning med 6 procent. Rensat för valutaeffekter var nettoomsättningen oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången för perioden var något lägre än förväntat och uppgick till 322 mkr (368), en minskning med 13 procent. Rensat för valutaeffekter var nedgången i orderingång för perioden 8 procent. Rörelseresultatet under perioden uppgick till 20 mkr (25). Andelen forskning och utveckling uppgick till 18 (15) procent av omsättningen. Under perioden har FoU belastat resultatet med 59 mkr (52). FoU- kostnaderna under perioden är något högre än motsvarande period föregående år. De ökade FoU-kostnaderna är hänförliga till prototyptillverkning samt ett ökat tempo i pågående produktutveckling. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 mkr (4).
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1