Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 juli 2007

NOTE rapporterar förbättrad lönsamhet

NOTEs försäljning mellan januari –juni ökade med 8% till 895,2 (831,6) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 29% till 55,3 (43,0) MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 6,2% (5,2%).

Resultat efter skatt uppgick till 38,4 (27,9) MSEK; 3,99 (2,90) SEK/aktie. Kassaflödet uppgick till 73,4 (8,3) MSEK; 7,63 (0,86) SEK/aktie. Under andra kvartalet 2007 ökade försäljningen med 9% till 470,2 (433,1) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 27% till 30,5 (24,1) MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 6,5% (5,6%). Resultat efter skatt uppgick till 22,4 (15,8) MSEK. Kassaflödet uppgick till 27,8 (-15,4) MSEK NOTE skriver i sin kvartalsrapport att deras tillväxtsmål är att öka marknadsandelarna organiskt och genom förvärv. Bolaget ska växa under lönsamhet. Långsiktigt och i genomsnitt över en konjunkturcykel ska lönsamheten, uttryckt som räntabilitet på operativt kapital, överstiga 35%. Soliditeten ska minst uppgå till 30% meddelar NOTE,
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1