Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 juli 2007

Nolato på bättringsvägen

Nolato redovisar i sin senaste rapport för sex månader 2007 en mycket stark tillväxt för Nolato Medical samt förbättrat resultat för Nolato Telecom under det andra kvartalet, jämfört med årets första kvartal.

Nolato Medical hade under andra kvartalet en omsättningstillväxt på 176 procent och resultatet nästan tredubblades jämfört med samma period föregående år, konstaterar ­Georg Brunstam, som är vd och koncernchef i Nolato. Förvärven av Medical Rubber och Cerbo har utvecklats mycket väl, samtidigt som den organiska tillväxten var 22 procent. Resultatet för Nolato Telecom har förbättrats under andra kvartalet, med bättre volymer jämfört med det första, kommenterar Georg Brunstam. Den minskade omsättningen, jämfört med motsvarande period föregående år, beror framför allt på bortfallet av BenQ samt en förändrad produktmix för Nolato Telecom, med mindre andel inköpta komponenter. För koncernen redovisas en omsättning under första halvåret på 1.196 MSEK (1.461) och ett EBITA exklusive engångsposter på 86 MSEK (113). Resultat efter skatt uppgick till 51 MSEK (88) och resultat per aktie uppgick till 1,94 SEK (3,35). Justerat resultat per aktie, exklusive engångsposter samt immateriella avskrivningar för företagsförvärv, uppgick till 2,20 SEK (3,35). Kassaflödet efter investeringar var mycket starkt och uppgick till 104 MSEK (102), exklusive förvärv och avyttringar, kommenterar Georg Brunstam. Volymerna inom Nolato Industrial har varit goda, med bra omsättningsutveckling och förbättrat resultat.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1