Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 juli 2007

ABB visar kraftig vinst

ABB rapporterade idag en kraftig ökning av orderingång, intäkter, resultat före räntenetto och skatter (EBIT) och nettovinst för andra kvartalet 2007 som ett resultat av fortsatt hög efterfrågan i alla regioner och alla verksamheter samt ytterligare verksamhetsförbättringar.

EBIT steg till 1 miljard dollar under kvartalet på en 27-procentig ökning av intäkterna (21 procent i lokala valutor), vilket gav en EBIT-marginal på 14,4 procent jämfört med 11,4 procent samma kvartal 2006. Nettovinsten dubblerades till 729 miljoner dollar medan kassaflödet från rörelsen ökade till 396 miljoner dollar. "Vårt andra kvartal präglades av fortsatt stark tillväxt med enastående rörelsemarginaler", säger Fred Kindle, vd och koncernchef för ABB. "Som en marknads- och teknikledare fortsätter ABB att dra fördelar av ökade globala investeringar i energieffektivitet samt infrastruktur inom kraft och industri. Vår lönsamhet gynnades av kombinationen av marknadsstyrka och vårt fortsatta fokus på verksamhetsgenomförande." Orderingången fortsatte att öka starkt andra kvartalet som ett resultat av mycket hög efterfrågan över alla ABB:s marknader, särskilt inom kraftsektorn. Sammanlänkningar av regionala nät i Europa för att skapa effektivare användning av befintlig kraftgenereringskapacitet, tillsammans med utbyggnad av kraftinfrastruktur i Mellanöstern, fortsatte att vara kraftdivisionernas främsta drivkrafter under andra kvartalet. Som ett resultat dubblerades nästan volymen av stora order (mer än 15 miljoner dollar) till cirka 1,4 miljarder dollar jämfört med samma kvartal 2006. I automationsdivisionerna fortsatte den stabila efterfrågetillväxten i industrin, särskilt i metall- och mineralsektorn där höga råvarupriser driver på kundernas investeringar både i ny kapacitet och för att höja produktiviteten i befintliga tillgångar. Höga oljepriser fortsätter att driva på investeringar i energieffektivare industriella processer i de flesta sektorer. Tillväxttakten för orderingången i automationsdivisionerna har mattats något, som förväntat, men kvarstår på attraktiva nivåer. Intäkterna andra kvartalet steg med över 20 procent från samma period föregående år till följd av kombinationen högre produktförsäljning andra kvartalet såväl som ökande intäkter från stora order bokförda tidigare kvartal. Som ett resultat av den fortsatt höga ordernivån andra kvartalet fortsatte orderstocken att stiga och uppgick till mer än 20 miljarder dollar vid slutet av juni 2007.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2