Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 26 juli 2007

Svagt från OEM Electronics & Cyncrona

OEM koncernens omsättning ökade under första halvåret 2007 med 3 % till 743 MSEK (723). Omsättningen för OEM Automatic och Development ökade medan OEM Electronics och Cyncrona minskade.

Justerat för förvärvade enheter minskade omsättningen med 1 %. Omsättningen utanför Sverige uppgick till 285 MSEK (295). Orderingången uppgick till 753 MSEK (774). Alla bolagsgrupper utom Cyncrona har en orderingång som överstiger faktureringen. Orderstocken per 30 juni 2007 uppgick till 231 MSEK (241). Resultat före skatt ökade med 19 % till 76,7 MSEK. Exklusive fastighetsförsäljning uppgick resultatet till 63,5 MSEK (64,2). OEM Automatic levererade ett bättre resultat medan övriga gruppers resultat var lägre än motsvarande period föregående år. OEM Electronics omsättning under första halvåret 2007 blev 143 (163) MSEK. Rörelseresultatet blev 6,8 (9,9) MSEK. Omsättningen minskade med 12 % vilket gav en resultatförsämring jämfört med föregående år. Omsättningsminskningen är koncentrerad till ett par verksamhetsområden inom den svenska verksamheten. Cyncronas omsättning under första halvåret 2007 blev 84 (109) MSEK Rörelseresultatet blev 0,9 (4,2) MSEK. Omsättningen minskade med 23 % vilket gav en resultatförsämring jämfört med föregående år. I och med att verksamheten är av investeringskaraktär varierar försäljningen mellan kvartalen. OEM Automatics omsättning under första halvåret 2007 blev 405 (346) MSEK. Rörelseresultatet blev 50,8 (45,5) MSEK. En god efterfrågan tillsammans med genomförda förvärv gör att omsättningen ökade med 17 % och rörelseresultatet med 12 %. Justerat för genomförda förvärv ökade omsättningen med 10 %. Affärsområdet developmets omsättning blev under det första halvåret 2007 118 (110) MSEK. Rörelseresultatet blev 8,3 (8,5) MSEK. En god efterfrågan gjorde att omsättningen ökade med 8 %. Ökade kostnader för marknadssatsningar gör att resultatet minskade.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1