Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 juli 2007

Det går bra för Autoliv

Under årets andra kvartal ökade bilsäkerhetskoncernen Autoliv sin försäljning med 7% till 1.728 MUSD och genererade ett rekordstort kassaflöde på $230 MUSD efter investeringar jämfört med 94 MUSD under samma kvartal 2006.

Det redovisade rörelseresultatet minskade till 102 MUSD efter den avsättning till legala reserver på 30 MUSD som Autoliv nyligen beslutat. Justerat för denna avsättning uppgick rörelseresultatet till 132 MUSD, rörelsemarginalen till 7,7%, resultatet före skatt till 119 MUSD, nettovinsten till 78 MUSD och vinsten per aktie till 98 cents. Avstämningen av dessa mått mot motsvarande mått enligt U.S.-GAAP framgår av bilagd tabell. Under årets tredje kvartal beräknas koncernens försäljning öka med ca 7% varav 4% är organisk tillväxt. Rörelsemarginalen väntas uppgå till ca 7% jämfört med 7,2% under samma kvartal 2006.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2