Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 31 juli 2007

PV Enterprise snabbväxare inom solenergi

PV Enterprise tillverkar solcellspaneler för den europeiska marknaden, en marknad som växer i rask takt.

Att världen måste ställa om till förnybar energi står allt mer klart. Eftersom energiproduktion omsätter enorma belopp har företag verksamma inom förnybar energi blivit högvilt på aktiemarknaderna. Idag tillverkar företaget solcellspaneler för elproduktion i sin högt automatiserade fabrik i Vilshult i Blekinge. "Vid full produktion beräknar vi att fabriken har en kapacitet på 40 - 45 MW, vilket vi dock ännu inte har verifierat", berättar vd Kristoffer Lind för beQuoted. Marknaden spås växa med 25 procent per år till 2010 och med 20 procent till 2020. Globalt beräknas solcellsmarknaden omsätta 18 - 23 miljarder dollar 2010. "Flera bedömare, bland annat norska REC (Renewable Energy Corporation), menar dock att detta är siffror som är en underskattning och tror istället på en marknadstillväxt på 40 procent per år under överskådlig framtid, avslöjar Kristoffer Lind. Europa stod för drygt 60 procent av den totala världsmarknaden under 2005, eller cirka 700 MW. Orsaken heter Tyskland, som är klart världsledande med installationer på totalt 630 MW under 2005. " I Tyskland garanteras producenterna ett pris på 0,46 - 0,49 Euro per producerad kWh under 20 år, vilket har satt fart på marknaden. Särskilt har installationer på hustak varit populära", förklarar Kristoffer Lind. Tyskland är den viktigaste marknaden för PV Enterprise, men snart finns liknande subventionssystem i bland annat Spanien och Tjeckien. "Programmet i Spanien beräknas ge 15 - 16 procent avkastning på insatt kapital i norra Spanien och 24 procent avkastning i solstarka södra Spanien (i Murcia), vilket spås öka marknaden för solkraftparker rejält", upplyser Kristoffer Lind. På sikt är målet att solenergin skall klara sig utan subventioner. När priset för solcellsbaserad energi är samma som för konventionell producerad energi, har så kallad "grid-parity" uppnåtts. "För kontinentala Europa som helhet räknar man med att grid-parity nås kring år 2020, vilket dock inte gäller Norden", förklarar Kristoffer Lind. Att solenergi snart beräknas nå grid-parity beror på allt högre elpriser, men också på att kostnaderna för solceller kontinuerligt sjunker. Trenden har varit en långsiktig prisnedgång med cirka sex procent per år, vilket innebär en halvering på 11 - 12 år. Bakom prissänkningarna för solceller ligger bland annat lägre priser för råvaran kisel som utgör grunden i en solcell. "Norska REC har dock gått ut och sagt att de tror att de kan halvera sin produktionskostnad för kisel på fyra år, vilket är oerhört intressant, avslöjar Kristoffer Lind. Om det är möjligt kommer vi att kunna nå grid-parity i Europa mycket snabbare än prognostiserat. Nyligen nådde PV Enterprise en avsiktsförklaring om en order på över 10 MW till välrenommerade Gehrlicher i Tyskland. Om avsiktsförklaringen konverteras till order blir ordervärdet cirka 350 miljoner kronor, vilket visar potentialen i branschen. Det som i princip återstår för konvertering till order är att PV Enterprise lyckas få ett testcertifikat från tyska TÜV (Technischer Überwachungs-Verein). PV Enterprise har låtit sina solcellspaneler genomgå ett test av andra utgåvan, vilket är ett tuffare test. "I dagsläget kräver köparna ett test av första utgåvan, om de överhuvudtaget kräver något, men i längden tror jag att det kommer att vara en klar konkurrensfördel att ha ett testcertifikat av andra utgåvan", förklarar Kristoffer Lind. Tillverkning av solenergipaneler är en fragmenterad marknad, med tillverkare både från Asien och Tyskland. Företaget hävdar sig i konkurrensen genom satsning på kvalitet. "Made in Sweden" väcker förtroende hos kunderna.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2