Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 augusti 2007

Naturvårdsverket medger att böter för frånvaro i EE-registret för hög

Naturvårdsverkets enhetschef Ingela Hiltula, som har ansvaret för EE-registret och hanteringen kring detta meddelar att det borde ha funnits fler trappsteg i avgiftsnivåerna.

"Det är något vi diskuterar med miljödepartementet om att ändra inför framtiden", säger hon till Elektroniktidningen. En ändring tar dock tid eftersom det krävs riksdagsbeslut i sådana frågor. Idag finns bara två nivåer. Om ett företag säljer produkter som omfattas av WEEE för mer än 100 000 kronor per år är miljösanktionsavgiften 120 000 kronor, annars är den 20 000 kronor. Av de cirka 1200 företagen i EE-registret har fler än 1150 registrerat sina produkter på rätt sätt. De 47 företagen som krävts på avgift har alla anmält sig till EE-registret, men har enligt Naturvårdsverket inte deklarerat sina produkter på rätt sätt. Att verket i första hand valt att bötfälla de som anmält sig till registret och därmed åtminstone delvis försökt göra rätt för sig, i stället för de som valt att inte anmäla sig, är också ett faktum som upprört många i elektronikbranschen. Ingela Hiltula säger också att verket i flera fall hellre friat än fällt företag. Företagen som fått betalningsföreläggandet har haft tre veckor på sig att överklaga till Miljödomstolen. Den tidsfristen har nu löpt ut för samtliga. Den praktiska hanteringen av avgifterna sköts inte av naturvårdsverket utan av Kommerskollegium. Pengarna är inte öronmärkta för något speciellt ändamål, utan går in i statens kassakista. Det företag som struntar i att betala avgiften kommer att påföras förseningsavgifter, och i sista hand kan det bli en fråga för kronofogden.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2