Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 augusti 2007

Anoto förbättrar resultatet

Anotos omsättning under andra kvartalet ökade med 107% till 30 (15) Mkr. Resultatet förbättrades något men är fortfarande på minus i andra kvartalet.

Anotos bruttomarginal för andra kvartalet uppgick till 65% (79), bruttoresultatet ökade dock med 70% till 20 (11) Mkr. Bruttomarginalen för hela perioden uppgick till 73% (79) eller 63 (43) Mkr. Resultat före avskrivningar uppgick under andra kvartalet till -10 (-36) Mkr. För hela perioden uppgick resultatet före avskrivingar till 5 (-47) Mkr. Resultat efter skatt uppgick under andra kvartalet till -13 (-46) Mkr och för hela perioden till -4 Mkr (-60). Kassaflödet för andra kvartalet uppgick till -2 (-30) Mkr och för hela perioden till -12 Mkr (35). Antalet aktiva formuläranvändare ökade till ca 66 000 st, en ökning med 10% jämfört med föregående kvartal och 78% mot föregående år. Anoto började under perioden att sälja digitala pennor under egen logotyp. Anotos egen penna, som tillverkas av Maxell, kommer endast att säljas till partners. Målet är att kunna erbjuda komplettare produkter för att komma snabbare till marknad.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-1