Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 07 augusti 2007

Ola Eriksson förvärvar Malmö Mönsterkort AB

Malmö Mönsterkort AB får ny ledning genom att Ola Eriksson förvärvar bolaget och blir ny VD.

Ola Eriksson har, genom sitt bolag Malmö Mönsterkort Holding AB, per den 2 juli 2007 förvärvat Malmö Mönsterkort AB och tillträtt som ny VD. "Malmö Mönsterkort är ett mycket starkt bolag med hög kompetens inom produktion av mönsterkort och med hög servicenivå. Bolagets höga kompetens och möjlighet att snabbt producera komplicerade mönsterkort gör att Malmö Mönsterkort kan vara konkurrenskraftiga i en bransch som förändrats kraftigt de senaste åren. Dessutom har bolaget två moderna produktionsanläggningar där investeringstakten varit hög under 2000-talet samt avancerade maskiner för optisk inspektion och eltest som säkerställer en hög kvalité på mönsterkorten", säger Ola Eriksson, ny VD och ägare till Malmö Mönsterkort AB. Karel Blas, produktionsledare och tidigare delägare i Malmö Mönster AB, kommenterar affären: "Vi är väldigt positiva till att Ola Eriksson kommer in som VD och ägare. Jag har ju börjat närma mig pensionsålder och vi började i våras undersöka hur bolaget skulle drivas vidare. Vi tog kontakt med vår revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers som i sin tur satte oss i kontakt med deras Corporate Finance avdelning i Malmö. De hade kontakt med Ola Eriksson och knappt tre månader senare kunde affären genomföras. Att Ola tar över verksamheten var den bästa lösningen för våra kunder och anställda. Dessutom tillför Ola kunskap inom marknadsföring, försäljning och företagsledning som är nödvändigt för att bolaget skall kunna konkurrera även i framtiden". "Jag kommer att fortsätta att utveckla Malmö Mönsterkort genom min erfarenhet och breda kontaktnät inom svensk tillverkningsindustri. Fokus kommer vara att knyta kunderna närmare oss för att bli en samarbetspartner för våra kunder som kvalitetssäkrar mönsterkorten oberoende om det gäller egentillverkade kort eller kort importerade från Asien. Vi skall vara samarbetspartner genom att ta helhetsengagemang mot kunden och vara med redan från prototyp, förserie, lansering och utfasning med egentillverkade kort samt leverera serievolymer med hjälp av nätverket av tillverkare i Asien", fortsätter Ola Eriksson. Initiativtagare till affären och rådgivare till Ola Eriksson och Malmö Mönsterkort Holding AB har varit Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Corporate Finance i Malmö.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1