Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 augusti 2007

Elektromekan vänder till vinst

Elektromekan vänder till vinst tack vare ett starkt andra kvartal. Under hela perioden för årets första sex månader minskar omsättningen något men i andra kvartalet ökar Elektromekan sin omsättning och redovisar både för H1 och Q2 nu en vinst.

Affärsområdet Elektronik i Westergyllen utgörs av kontraktstillverkaren Elektromekan. Tillväxten inom industrisegmentet har varit viktig för Elektromekan och detta segment har också utvecklats väl under perioden. Ökningen uppgick till drygt 50 procent jämfört med föregående år. Volymen inom telekomsegmentet har fortsatt att minska och utgör 12 procent (31) medan volymerna inom annan mobil kommunikation utvecklas positivt. Elektromekans Nettoomsättning minskade under perioden jan-jun med 3 mkr och uppgick till 130,5 mkr (133,3). Under andra kvartalet ökade dock omsättningen från 61,3 till 67,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet har successivt förbättrats under perioden och uppgick till 2,2 miljoner kronor för hela perioden (- 10,1) och för andra kvartalet redovisar Elektromekan en vinst på 2,7 miljoner kronor vilket kan jämföras med minusresultatet på 6,5 miljoner kronor för samma period ifjol.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1