Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 augusti 2007

Ökad försäljning men<br>fortfarande minus för TagMaster

TagMaster ökar försäljningen men är fortfarande på minus. Bolaget satsar nu på nyanställningar inom försäljningsorganisationen för att öka omsättningen ytterligare.

TagMasters försäljningv under andra kvartaletuppgick till 15,2 MSEK (11,6) och resultatet blev -0,5 MSEK (-1,7), vilket motsvarar -0,01 SEK (-0,05) per aktie (totalt 35.850.000 aktier). Orderstocken per 30 juni uppgick till 22,1 MSEK (26,1). Under kvartalet har orderstocken minskat med 1,6 MSEK. Likviditeten per 30 juni 2007 var 1,3 MSEK (2,7) vilket innebar att TagMaster med befintligt ej utnyttjat bankkreditutrymme förfogade över 6,3 MSEK (11,6), skillnaden mot 2006 beror delvis på att bankkrediten nu är lägre. Kundfordringarna uppgick till 11,1 MSEK (9,5) och leverantörsskulderna till 5,2 MSEK (2,8). Lagret beräknas till 5,2 MSEK (6,1). Försäljningen ligger på prognostiserad nivå i affärsområdet Passagekontroll av fordon och skiftet till den nya generationen läsare är nu helt genomförd. Rekryteringar pågår för att utöka säljstyrkan och beslut har tagits att tillsvidare införliva affärsområdet Säkerhet i Passagekontroll för att uppnå ett effektivare utnyttjande av säljresurser och för att samordna produktsortimentet. Försäljningen i Asien går enligt plan och marknaden bedöms ha en stor potential som väl motiverar utökade säljresurser. Försäljningsutvecklingen i USA är fortsatt mycket god och bolaget överväger att förstärka säljsupporten i USA under hösten. Affärsområde Transport utvecklas positivt. Leveranserna till Bombardier har nu kommit igång efter en del tekniska problem och man förväntar sig att nya order placeras efter sommaren. Affärsområdet arbetar med ett begränsat antal förhållandevis stora projekt och en ytterligare fokusering kommer att ske under hösten till de mest lovande affärsprojekten. Även affärsområdet Transport är i behov av utökade försäljningsresurser och TagMaster analyserar nu dels hur befintliga resurser kan utnyttjas effektivare dels vilka externa rekryteringar som kan få avgörande betydelse för en snabbare affärsutveckling. Affärsområdet Säkerhet har som nämnts ovan införlivats i affärsområdet Passagekontroll. Denna förändring innebär inte att området säkerhet har övergivits, alla kunder och projekt finns kvar. Bedömningen är dock att man måste utnyttja sina goda säljresurser på ett optimalt sätt för att säkerställa årets resultat. Sett ur detta perspektiv är förändringen både logisk och effektiv. Arbetet med att utveckla ett anpassat produktsortiment för säkerhetslösningar fortskrider och samordnas med pågående kundprojekt. TagMaster söker även ytterligare samarbeten med viktiga företag i branschen i syfte att starta upp nya projekt som ska resultera i nya effektiva sätt att utnyttja RFID i säkerhetslösningar. Generellt har försäljningen i Kina och Indien följt ett normalt mönster och de långsiktiga prognoserna ser fortsatt lovande ut. Det kinesiska dotterbolaget i Shanghai, TagMaster Identification technology Co. Ltd, har öppnat ett eget kontor och förhandlingarna med TagMasters generaldistributör om förvärv av tillgångar och personal är slutförda. TagMaster Identification Technology (Shanghai) Co. Ltd är ett 100%-ägt dotterbolag till TagMaster China Holding Co. Ltd. (HongKong). Installationen av TagMasters utrustning för strömväxling har som tidigare meddelats genomförts på 100 lok. Resultatet är mycket tillfredsställande och man avvaktar ett formellt klartecken från de Kinesiska järnvägsmyndigheterna att kunna installera systemet i flera områden i Kina. De projekt i Indien som TagMaster deltar i är stora och rörelserna är därmed långsamma. Efter sommaren kommer man att på nytt utvärdera läget och fokusera resurserna till det, eller de, mest lovande projektet.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2