Elektronikproduktion | 20 augusti 2007

Aros Quality gör all time high

Aros Quality Groups (AQ) nettoomsättning under årets första halvår (januari-juni) blev 792,4 MSek (586). Beställningsingången blev under perioden 875,7 MSek (627).

Resultat efter finansiella poster blev 63,9 Msek (49), Soliditeten blev 44 % (45) och vinst per aktie efter skatt blev 2,71 Sek (2,11). AQ är verksam inom två affärssegment Komponenter som producerar transformatorer, kablage, mekanikdetaljer, stansad plåt och formsprutad termoplast samt System som utvecklar och producerar kompletta system, kraft- och automationslösningar samt monterar kompletta maskiner i samarbete med kunden. AQ har 1799 anställda, varav 831 i Sverige, 640 i Bulgarien, 224 i Kina, 101 i Estland samt ett försäljnings- och teknikbolag med tre anställda i Italien. Andra kvartalet 2007 utvisar "all time high" på beställningsingång, fakturering, resultat samt vinst per aktie. AQ Trafo AB har den 2 juli förvärvat Microtraf Magnetic Components AB som omsätter cirka 10 Msek och konstruerar och säljer toroid- transformatorer. Styrelsen gör fortsatt bedömningen att såväl fakturering som resultat kommer att utvecklas positivt under 2007 jämfört med 2006. Detta baserat på en fortsatt stark industrikonjunktur och den fulla effekten av de förvärv som gjorts under 2006 och början av 2007. Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1