Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 augusti 2007

Satsning på leanarbetet fortsätter inom Note

Under sommaren 2006 introducerades en ny Leanorganisation inom NOTE. De första månaderna var teamet runt Håkan Lönn, Director of Lean Strategy, främst inriktade på implementeringen av det nya styrdokumentet Policy Deployment.

Nu ligger fokus på de leanverktyg som ska börja användas inom hela koncernen. Längst har arbetet kommit på NOTE Torsby, NOTE Skänninge samt NOTE Lund. Sedan några månader tillbaka använder de sig av verktygen Standard Work, Visual Management och 5S. Målet är att implementeringen ska vara påbörjad i hela koncernen i sommar. Därefter kommer NLS-implementeringen (NOTE Lean Strategy) att fortsätta med SMED (ställtidsreducering), Value Stream Mapping (flödesanalys) och Variation Reduction (kvalitetsförbättring). "Introduktionen av leanverktygen har tagits emot bra. Det är viktigt att alla anställda är delaktiga i det ständiga förbättringsarbetet (KAIZEN), säger Håkan Lönn.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1