Test & Mät | 22 augusti 2007

NanoCal flyttar till större lokaler

Kalibreringsföretaget NanoCal AB meddelar till evertiq.se att man flyttar till nya större lokaler i Visby. NanoCal bildades i september 2004 i samband med Flextronics nedläggning av Visbyenheten.

De båda anställda Kjell Svensson och Magnus Carlsson var en del av Flextronics interna kalibreringslaboratorium fick då möjligheten att köpa ut kalibreringsutrustningen och startade därmed NanoCal AB som ett fabrikatsoberoende kalibreringsföretag. NanoCal AB bedriver sin verksamhet både i laboratorium i Visby och onsite hos kunder. Fram till dagsläget har NanoCal AB varit lokaliserade i den gamla fabriksbyggnaden, men har under början av augusti flyttat till andra lokaler i nordöstra Visby och därmed lämnat den gamla Ericsson / Flextronicsbyggnaden. "- Vi hade möjligheten att stanna kvar inom fabriksbyggnaden, men valde att lämna den eftersom det ännu inte är fastställt vad dess användningsområde blir i framtiden. De nya lokalerna är på 130 kvm och passar oss alldeles utmärkt." meddelar NanoCal:s styrelseordförande Magnus Carlsson.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2