Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 augusti 2007

Smarteq förbättrar resultatet

Smarteq meddelar idag om sin senaste delårsrapport. Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 27,8 (18,5) mkr, en förbättring med 50 % jämfört med föregående år.

Försäljningstillväxten är ett resultat av de ökande leveranserna av antenner till elmätarkunder. Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till 1,4 (- 0,6) mkr, en förbättring med 2,0 mkr. Omsättningen för första halvåret blev 51,3 (36,6) mkr, en ökning med 40 % jämfört med föregående år. Kundsegmentet Automotive uppvisar, trots prispress från fordonskunderna, en fakturering som är i paritet med föregående år. Inom kundsegmentet Industri utvecklas affärerna mycket positivt och tillväxten under första halvåret uppgick till 131 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivningar uppgick för första halvåret till 1,5 (-2,3) mkr, en förbättring med 3,8 mkr jämfört med föregående år. Rörelseresultatet är belastat med uppstartskostnader för tillverkning och leveranser av stora volymer antenner till elmätare. Smarteq har renodlat sin verksamhet till att helt fokusera på antennprodukter inom kundsegmenten Automotive (fordonskunder) och Industri (övriga industrikunder). Bolaget verkar på en marknad med underliggande långsiktig tillväxt. Marknaden drivs av en kombination av den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni, fordonsindustrins behov av teknik för att möjliggöra alltmer avancerad kommunikation till och från fordon samt industrins ökande behov av trådlös kommunikation, M2M (Machine to Machine). Antennmarknaden som helhet uppvisar en fortsatt stark tillväxt som främst drivs av ökande behov av trådlösa kommunikationslösningar. Smarteq har väl utvecklade koncept för att tillfredställa kundernas behov inom detta område. Smarteq koncentrerar nu sina utvecklingsresurser på antenner med nya egenskaper till de olika marknadssegmenten som står i fokus. Den nya teknologiplattformen för inbyggda fordonsantenner till de nya digitala satellitradiosystemen i USA, SDARS, med de bägge operatörerna Sirius och XM, är ett sådant exempel. Smarteq bevakar motsvarande utveckling i Europa. Flera antenner anpassade för elmätaravläsning men även andra former av så kallad M2M-kommunikation har tagits fram, bl a en diskret och robust lågprofilantenn som kan monteras med bibehållen prestanda på både trä- och tegelväggar samt plåtskåp. Vidare har två antenner tagits fram för FWT, fixed wireless terminals, dvs överföring av tal och data via GSM/GPRS teknik. Ett flertal antenner ur bolagets standardsortiment har dessutom kompletterats med WLAN funktion.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2