Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 augusti 2007

Sensys Traffic fortsätter att blöda

Sensortillverkaren Sensys Traffic redovisar ett resultat före skatt på -1,9 miljoner kronor (-53,1) för det första halvåret 2007.
Rörelseresultatet blev -2,3 miljoner kronor (53,1) och nettoresultatet -1,4 miljoner kronor (38,2). Nettoomsättningen sjönk till 40 miljoner kronor (109,3). Under perioden har leveranser gjorts till framför allt Unitraffic för Vägverkets räkning i Sverige. Den totala faktureringen för perioden uppgick till 40,0 mkr (109,3).

Orderstocken för leverans under 2007 uppgår till ca 21 mkr där leverans för Vägverket utgör merparten.

Avseende upphandlingen i Holland, råder fortfarande stor osäkerhet. Bolaget har under andra kvartalet fått samtliga tidigare levererade system i retur, då systemen ej uppfyller formella krav.

Returens värde uppgick till 2,9 mkr. Vidare har rörelseresultatet för andra kvartalet belastas med 2.2 Mkr i avgångsvederlag för bolagets VD. Sammantaget påverkar dessa båda händelser andra kvartalets rörelseresultat med 5,1 mkr. På marknadssidan fortsätter Sensys att stärka sina positioner i ett antal större upphandlingar. Under perioden har Sensys bl.a. utfört kvalificeringstester för en upphandling i Malaysia. Förhandlingar i Saudiarabien och övriga Mellanöstern har intensifierats.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2