Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 augusti 2007

Sensys Traffic fortsätter att blöda

Sensortillverkaren Sensys Traffic redovisar ett resultat före skatt på -1,9 miljoner kronor (-53,1) för det första halvåret 2007.

Rörelseresultatet blev -2,3 miljoner kronor (53,1) och nettoresultatet -1,4 miljoner kronor (38,2). Nettoomsättningen sjönk till 40 miljoner kronor (109,3). Under perioden har leveranser gjorts till framför allt Unitraffic för Vägverkets räkning i Sverige. Den totala faktureringen för perioden uppgick till 40,0 mkr (109,3). Orderstocken för leverans under 2007 uppgår till ca 21 mkr där leverans för Vägverket utgör merparten. Avseende upphandlingen i Holland, råder fortfarande stor osäkerhet. Bolaget har under andra kvartalet fått samtliga tidigare levererade system i retur, då systemen ej uppfyller formella krav. Returens värde uppgick till 2,9 mkr. Vidare har rörelseresultatet för andra kvartalet belastas med 2.2 Mkr i avgångsvederlag för bolagets VD. Sammantaget påverkar dessa båda händelser andra kvartalets rörelseresultat med 5,1 mkr. På marknadssidan fortsätter Sensys att stärka sina positioner i ett antal större upphandlingar. Under perioden har Sensys bl.a. utfört kvalificeringstester för en upphandling i Malaysia. Förhandlingar i Saudiarabien och övriga Mellanöstern har intensifierats.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-1