Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 augusti 2007

Digital Vision ökar vinsten

Januari – Juni 2007 ökade orderingången med 37 % till 60,9 (44,6) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 60,6 (32,3) Mkr, en ökning med 88 %. Rörelseresultatet före fin.netto uppgick till 6,7 (-18,0) Mkr, och resultat efter skatt uppgick till 3,8 (- 19,3) Mkr. Även bruttomarginalen förbättrades till 66 % (58 %).

Under andra kvartalet förbättrades nettoomsättningen med 144 % till 32,2 (13,2) Mkr. Rörelseresultatet före fin. netto förbättrades till 4,7 (-12,0) Mkr. Bruttomarginalen förbättrades till 70 % (58 %) Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och Digital Vision UK i London, England. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett starkt nätverk av kvalificerade distributörer.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1