Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 augusti 2007

Digital Vision ökar vinsten

Januari – Juni 2007 ökade orderingången med 37 % till 60,9 (44,6) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 60,6 (32,3) Mkr, en ökning med 88 %. Rörelseresultatet före fin.netto uppgick till 6,7 (-18,0) Mkr, och resultat efter skatt uppgick till 3,8 (- 19,3) Mkr. Även bruttomarginalen förbättrades till 66 % (58 %).
Under andra kvartalet förbättrades nettoomsättningen med 144 % till 32,2 (13,2) Mkr. Rörelseresultatet före fin. netto förbättrades till 4,7 (-12,0) Mkr. Bruttomarginalen förbättrades till 70 % (58 %)

Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och Digital Vision UK i London, England. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett starkt nätverk av kvalificerade distributörer.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-1