Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Vidar Wernöe RoHS |

Ett Norge utan<br>elektronik från årsskiftet?"

Diskussionen kring Norges planerade utökade förbud för olika ämnen i konsumentprodukter fortsätter. "Jag har det senaste veckorna vid ett flertal tillfällen kontaktats av svenska branschkolleger som undrar vad som händer i vårt västra grannland. De säger "Du som är norrman – vad är det som händer?", skriver RoHS-experten Vidar Wernöe.

Statens Forurensningstilsyn, SFT, håller for tillfället på att, på den norska Regeringens uppdrag, utarbeta ett förslag till ny lagstiftning som skulle medföra att import, produktion och export av konsumentelektronik skulle bli förbjudet från årsskiftet. Efter att ha pratat med SFT (motsvarande Svenska KEMI) måste jag medge att jag är bekymrad! Som styrelseledamot i Svenska Elektronikindustriföreningen med fokus på miljöfrågorna, var jag med och uppvaktade vårt svenska Miljödepartement för några år sedan. Det var helt uppenbart att kunskapen om elektronik och vad som finns under skalet på en elektronikprodukt var lika med noll. Genom RoHS-direktivet har elektronik, om inte alla i branschen förstått detta, blivet en kemisk produkt och ingår följaktligen i kemikalielagstiftningen. Det har också blivit alldeles tydligt att elektronikföretagen snart skulle behöva konstruktörer med kemikompetens! Norges röd/gröna Regering har stora ambitioner att gå före på miljöområdet. I många stycken en sympatisk tanke! När Regeringen nu önskar att få bort ytterligare ämnen från elektronikprodukterna så blottas dock okunskapen om vart ämnena finnes. IBM har i ett remissvar på den nya lagstiftningen bland annat vist på hur arsenik används i framställningen av elektronikprodukter. Svaret blev en "ögonöppnare" på SFT som inte visste att arsenik var en mycket betydelsefull del i framställningen av exempelvis halvledare. Responsen från SFT var att föreslå en höjning av den tillåtna gränsen från 0,001% till 0,01%. För oss i elektronikbranschen är det tydligt och klart hur branschen är strukturerad men det är det nödvändigtvis inte för våra myndigheter. Det som vi ser som självklarheter, dvs. att en elektronikprodukt kan omfatta 1000-tals komponenter och detaljer från många, många leverantörer och att dessa leverantörer finns långt borta från Norge, är kanske inte så självklart för myndigheterna. Det visade i det minsta mötet med det svenska Miljödepartementet. Från årsskiftet är förslaget att det i Norge ska bli förbjudet att importera, producera eller exportera "forbrukerprodukter" med innehåll enligt lagförslaget nedan. I den svenska debatten har det varit lite otydligt vad beträffar de ämnena som redan omfattas av RoHS. För dessa ämnen gäller samma gränsvärden och undantag som inom EU. Det är därför enbart ämnena som inte idag omfattas av RoHS som kan ställa till problem. Jag ser för mig följande scenarion: För norska företag som utvecklar och säljer produkter som omfattas av RoHS kommer tillvaron att bli besvärlig. Konstruktören kan idag på databladen för komponenterna se om den uppfyller RoHS. Dock finns normalt ingen komplett materialinnehållsdeklaration att tillgå. Man kan fråga sig om de internationella komponentföretagen i exempelvis Asien skulle lägga ned resurser på att specificera detta enbart för den norska marknaden. I de flesta fall kommer konstruktören att komma till korta och företagen kommer därför sannolikt att begå ett brott för att de inte exakt vet innehållet på varje beståndsdel sina produkter. För norska elektronikproducenter och kontraktstillverkare måste det vara näst intill omöjligt att inte bryta mot lagen. De köper komponenter och delar som deras kunder har specificerat att ska sitta på kretskorten. Att de uppfyller RoHS är ju relativt enkelt att säkerställa men hur ska de säkerställa att inte andra förbjudna ämnen finns i produkten. De kommer med all sannolikhet dagligen begå lagbrott. För importörer av konsumentelektronik som exempelvis Elkøp eller Expert kan det bli ännu värre. Det mesta av den konsumentelektronik som säljs i Norge idag tillverkas i Asien. Från sina leverantörer måste de kräva en exakt innehållsdeklaration på varje produkt de ska sälja. Med den komplexa struktur av komponentleverantörer och kontraktstillverkare som idag finns så kommer detta mer eller mindre att bli en omöjlighet. Dagens elektronikprodukter innehåller ämnen som från årsskiftet kommer att bli förbjudna. Specialvarianter för den norska marknaden är en orealistisk tanke. Konsekvensen blir, som Lars Wallin skriver, ett "Elektronikfritt Norge". I varje fall om man tänker vara laglydig. Som stor miljövän så förstår jag våra myndigheter och politikers önskan och ambition att fasa ut ämnen som man anser miljöfarliga. Det svåra blir när Norge ska prova framstå som bäst i klassen. Ensidiga förbud på globala marknader kommer alltid att leda till stora konsekvenser om de ska efterlevas. Det vore betydligt bättre om Norge i så fall kunde få med sig EU på tåget. Införandet av RoHS har ju med all tydlighet visat att man genom att flera går samman kan få nästan total harmonisering i världen. Elektronikbranschen måste samtidigt få nödvändig tid och resurser för att anpassa sig. I mitt samtal med SFT blev det tydligt att de önskade större respons från branschens företag och företrädare. Remisstiden går ut den 1 september! Jag vill därför uppmana mina norska kolleger och landsmän att höra av sig till SFT snarast. Vidar Wernöe Bekymrad norrman och VD på Elektronikkonsult AB Externa länkar om ämnet: Statens Forurensningstilsyn – information om lagförslaget (STF.no) Statens Forurensningstilsyn - remiss (STF.no): Förslag till förordning (STF.no)
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-1
Annons
Annons