Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 augusti 2007

Ny teknik för trådlös undervattenskommunikation

En helt ny teknik för att kommunicera under vatten har tagits fram vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Den nya tekniken innebär att information kan sändas digitalt via trådlösa nätverk.

Med FOI:s teknik får vi billigare, snabbare och säkrare lösningar för till exempel övervakning av klimatförändringar, oljeutsläpp och kommunikation med dykare. Forskning om undervattenskommunikation hade från början militära syften. Idag finns flera drivkrafter. Nu gäller trådlösa förbindelser i vattnet även i civila tillämpningar. – Inom forskningsprojekt som sponsras av EU byggs en infrastruktur av sensorer upp på havets botten, förklarar Erland Sangfelt, undervattensexpert på FOI. Man vill övervaka miljöförändringar i havet, få förvarning om jordskalv, följa undervattensvädret och inte minst leta efter olja och gas. För sådana forskningsstationer har trådlös undervattenskommunikation en viktig roll. Fram till nu har så kallad efterklang skapat problem i undervattenskommunikationen. Man kan jämföra det med ekot i en stor kyrka. Det innebär att den överförda datatakten begränsas. Nu har FOI:s forskare vidareutvecklat tekniken och hittat ett sätt att minska efterklangens inverkan. Forskningsresultaten är inte hemliga och tekniken skulle kunna användas redan idag. – Här finns en bra möjlighet för svensk industri att använda tekniken i olika produkter, säger Tommy Öberg, forskningschef på FOI. Med trådlös teknik öppnas nya möjligheter för kommunikation under vatten. Till exempel skulle övervakning av klimatförändingar och föroreningar i havet kunna göras på helt andra sätt än idag. Obemannade undervattensfarkoster skulle kunna mäta dag och natt och över betydligt större områden när informationsöverföringen blir billigare, snabbare och säkrare. Dessutom innebär den nya tekniken att även bilder, ljud och videofilmer kan kommuniceras. Tekniken behövs för både civila och militära behov. Troliga användare i framtiden finns inom det nätverksbaserade försvaret, på miljöområdet, inom hamnsäkerhet och räddningsoperationer.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-2