Annons
Annons
Komponenter | 29 augusti 2007

SwitchCore i tvist med Synopsys

Som redovisats i halvårsrapporten arbetar styrelse och ledning med att reducera bolagets kostnader bland annat genom att avsluta eller omförhandla befintliga avtal. Bolaget har i linje med detta under juni sagt upp avtalet med Synopsys, en av de leverantörer av programvara som använts inom det numera avslutade utvecklingsprojektet bakom Xpeedium 3.

Bakgrunden till uppsägningen innefattar bolagets uppfattning att leverantörens produkter inte fungerat på avsett sätt utan i stället materiellt bidragit till förseningar i projektet. Bolaget och leverantören har under en tid fört diskussioner i avsikt att enas om villkoren för att avsluta avtalet. Så långt har bolaget bedömt att förutsättningarna för att på detta sätt nå en acceptabel överenskommelse varit goda, men ingen överenskommelse har kunnat träffas. I stället går nu båda parter till domstol för att få ett avgörande i frågan. Leverantörens krav på betalning uppgår till 2,51 MUSD, bolaget bestrider bestämt detta krav och framför motkrav på leverantören. Avtalet är baserat på månatlig fakturering och har kostnadsredovisats löpande. I linje med detta är en andel av det stridiga beloppet redan reserverat i halvårsrapporten. Bolaget arbetar vidare enligt vad som redovisats i halvårsrapporten och har ingen anledning att justera de bedömningar som lämnades där till följd av det ovanstående.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2