Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 augusti 2007

Nyemission i Axlon

Styrelsen i Axlon Group AB har beslutat att genomföra en nyemission av aktier till ett belopp om cirka 62 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Beslutet är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma den 1 oktober. Emissionen är garanterad till drygt 70 procent av Axlon Groups befintliga huvudägare. Axlon Group består av de två dotterbolagen Axlon, som utvecklar system för säker kontanthantering, och HGL som bedriver kontraktstillverkning i Kina. Axlon har sedan lång tid tillbaka utvecklat AxlonRS som är ett avancerat system för säker kontanthantering för i första hand detaljhandeln. Utveckling och tester av systemet har genomförts framgångsrikt och den 9 augusti offentliggjorde Axlon att bolaget har fattat beslut om att starta serieproduktion av systemet och inleda leveranser till marknaden under hösten. Inledningsvis kommer delar av AxlonRS att tillverkas av HGL och på sikt är målsättningen att hela produktionen skall ske hos HGL. AxlonRS möjliggör en helt sluten kontanthanteringsprocess som innebär att kontanterna är skyddade med lås och infärgningssystem under hela flödet från kassalinjen via värdetransport fram till en uppräkningscentral. Utifrån marknadsaktiviteter och befintliga installationer kan Axlon konstatera att det finns ett stort behov av system för säker kontanthantering och att intresset för AxlonRS är stort inom svensk handel. En utbyggnad av bolagets marknadsorganisation i syfte att möjliggöra en framgångsrik lansering av AxlonRS på den svenska, och i förlängningen den internationella, marknaden kommer att kräva kapital. Vidare kommer lanseringen av AxlonRS resultera i en ökad rörelsekapitaluppbyggnad som ytterligare förstärker bolagets kapitalbehov. Den 17 augusti tillkännagav HGL att bolaget erhållit en order från Atlas Copco som innebär ökad produktion och leveranser. HGL upplever en stark efterfrågan på bolagets produktionstjänster och fler viktiga avtal är att vänta, vilka kommer att resultera i en stigande omsättning och ökad lönsamhetspotential. På kort sikt innebär dock den tilltagande orderingången en ökad rörelsekapitalbindning. Mot bakgrund av ovanstående är det styrelsen i Axlon Groups bedömning att ett kapitaltillskott om 62 Mkr före emissionskostnader är tillräckligt för att finansiera verksamheten under återstoden av 2007 samt 2008. För en utförligare beskrivning av Axlon Group och bolagets tillväxtmöjligheter hänvisas till det prospekt som beräknas publiceras den 4 oktober.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1