Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 september 2007

Svensk genombrottsorder för Anoto

Stockholms stad kommer att använda digital penna och papper i äldrevården.

Stockholms stad har beslutat att välja en digital penna för att effektivisera datainsamlingen inom äldreomsorgen. Därmed är Anotos hittills största svenska affär inom formulärområdet i hamn. Ordern uppgår till ett värde av två miljoner kronor. Ordern, som läggs ut över en 12-månadersperiod, innebär att Anotos pennor och det digitala systemet ska användas för att underlätta dokumentation, kvalitetssäkring och informationsöverföring inom äldreomsorgen i Stockholm. "Stockholms äldreomsorg kommer att vinna på det här", säger Anders Norling, VD för Anoto. Det garanterar att de äldre får utlovad omsorg och underlättar kvalitetssäkring inom vård och omsorg. Redan idag finns det över 20 kommuner i Sverige med avtal att använda Anotos teknik, från Kristianstad i söder till Partille i väst och Skellefteå i norr. I Solna och Sundbybergs stad används Anotos digitala penna sedan 1.5 år för att höja och säkra kvaliteten inom äldreomsorgen. Vid alla hembesök noteras tid för ankomst och hur lång tid besöket tagit. De sysslor som utförts prickas av på ett digitalt formulär. Redan 2002 lanserade Anoto tekniken att med hjälp av digital penna och papper överföra handskriven text till digitalt format. Genom nya applikationer är tekniken nu användbar inom hälso- och sjukvårdssektorn där kraven på pappersbaserad dokumentation är höga, samtidigt som man länge efterfrågat metoder för att effektivisera insamlandet av data. Anoto Group AB är marknadsledande inom datainsamling med hjälp av digital penna och papper. "Avtalet innebär att Stockholm stad täcker in hela processen från resursplanering till dokumentation och rapportering", säger Mats Eklund, ansvarig för resursplanering inom området äldreomsorg och hemtjänst, TietoEnator Sverige. "Det är samarbetet med Anotos partner Catrel AB, som nu bidragit till att vi valts att leverera en stadsövergripande långsiktig mobil IT-lösning till Stockholms stads äldreomsorg", fortsätter han.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1