Annons
Annons
Komponenter | 20 september 2007

connectBlue till Arrow

Arrow Electronícs har träffat avtal om att distribuera connectBlues produkter och tjänster i norra Europa. Avtalet gäller i Danmark, Finland, Sverige och de baltiska länderna samt Storbritannien och Irland för alla connectBlues produkter.

connectBlue levererar wireless-lösningar för krävande tillämpningar inom industriautomation, medicin, instrumentation, diagnostik, logistik/transport och POS (point of sales). connectBlue levererar lösningar baserade på Bluetooth, WLAN, IEEE 802.15.4 (ZigBee) i form av produkter och moduler samt kundanpassade hård- och mjukvarulösningar. När Mats Andersson, Arrow Nordics chef för marknadsföring och ingenjörsstöd inom Embedded Solutions, förklarade bakgrunden för avtalet sade han: "connectBlue har ett nära samarbete med NXP, vilket även Arrow har. Detta nya avtal betyder att våra kunder kan utveckla trådlösa produkter med connectBlues moduler som är baserade på NXP:s halvledare och veta att om man skall gå över till högvolymtillverkning kan man migrera till diskreta halvledarlösningar från NXP med Arrow. På samma sätt kan kunder som har för avsikt att utveckla produkter baserade på diskreta halvledare använda moduler från connectBlue för prototyper. I båda fallen kan man nyttja mjukvaruinvesteringen och minska utvecklingskostnaden och time-to-market." Martin Engdahl, försäljningsdirektör hos connectBlue tillade: " Arrows omfattande tekniska försäljningsresurser har stärkts ytterligare genom att man skapat en speciell grupp med wireless-kompetens i Norden och vi ser fram emot ett lyckosamt samarbete med dem."
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1