Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 september 2007

Elimag Göteborg rekonstrueras

Elimags styrelse har beslutat att ansöka om att bolaget skall inleda företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion syftar till att ge långsiktigt lönsamma företag med betalningssvårigheter rådrum att komma tillrätta med sina problem.

Genom tingsrättens beviljande av ansökan ges bolaget betalningsanstånd för fordringar som uppkommit innan ansökan lämnades till tingsrätten i avvaktan på att bolaget genomför nödvändiga åtgärder. Skälen för styrelsens beslut att ansöka om företagsrekonstruktion är likviditetsbrist till följd av försenade och dyrare projekt inom Aerospace-området samt en lägre försäljning inom området Telekom. Företaget förvärvades i juni 2006 av HSF Gruppen. Då genomfördes ett omfattande besparingsprogram och verksamheten kompletterades med ny teknik för automatsvarvning som tidigare inte ingått i verksamheten. Dessa åtgärder har gett bra resultat. Dock har åtgärderna inte varit tillräckliga. Styrelsen anser att det under rådande marknadsomständigheter finns goda möjligheter att långsiktigt uppnå lönsamhet. Med tanke på företagets mycket goda ryckte inom höghastighetsfräsning och saltbadslödning ligger det i såväl våra kunder som bolagets intresse att fortsätta verksamheten. Under företagsrekonstruktionen avser bolaget att optimera produktionskapaciteten och tillsammans med HSF Gruppen finna en långsiktig finansieringslösning som skall säkerställa företagets fortlevnad.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2