Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 oktober 2007

Aros Quality ökar omsättningen

Aros Quality Groups (AQ) nettoomsättning uppgick till 1 181,2 MSek under januari-december 2007. Nettoomsättningen uppgick till 904 MSek under samma period förra året.

Beställningsingången uppgick under perioden till 1 264,3 MSek (940). Resultat efter finansiella poster var 94,9 Msek (74), soliditeten var 47 % (46), vinst per aktie efter skatt var 4,02 Sek (3,15). AQ Lasertool:s ombyggda fabrik i Pärnu Estland har nyligen invigts. Ytan har utökats från 3.000 m2 till 10.000 m2. I samband med detta har investeringar gjorts i maskiner för plåtbearbetning, så som laserskär- stans- och kantbockmaskiner. Styrelsen gör fortsatt bedömningen att såväl fakturering som resultat kommer att utvecklas positivt under 2007 jämfört med 2006. Detta baserat på en fortsatt stark industrikonjunktur och den fulla effekten av de förvärv som gjorts under 2006 och början av 2007. Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv. AQ är verksam inom två affärssegment Komponenter som producerar transformatorer, kablage, mekanikdetaljer, stansad plåt och formsprutad termoplast samt System som utvecklar och producerar kompletta system, kraft- och automationslösningar samt monterar kompletta maskiner.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1