Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 oktober 2007

Vinnarna av svenska innovationspriset

Stiftelsen Skapas Nationella Utvecklingsstipendium 2007 delades under onsdagen ut under pågående Tekniska Mässan i Stockholm. Här är vinnarna.
Priset är utlyst av Stiftelsen SKAPA till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. En Stipendiejury har på uppdrag av stiftelsen bedömt de inkomna förslagen och beslutat att utse följande vinnare.

Juryn har beslutat utdela diplom, SKAPA statyett och SKAPA stipendium på 300 000 kr till:
Anders Grönberg och Henrik Thorlacius för deras TARMKOPPLING. Denna används vid tarmoperation för att hindra läckage och förbättra läkningen. Systemet består av fyra ringar som sammanfogar tarmändarna och ger en kontinuerlig kontaktyta för läkningsprocessen runt tarmens hela omkrets. Kopplingen är avsedd att användas vid sammanfogning av tjock- eller ändtarm under operation. Lösningen är patentsökt. Anders Grönberg och Henrik Thorlacius kommer från Skåne län.

Juryns motivering:
Läckande skarvar kan ge upphov till blodförgiftning. Med denna koppling får man en tät skarv och större anläggningsyta för läkning än med nuvarande metoder. Genom en tätare skarv minskas även behovet av temporära stomier, vilket i dag ofta används för att minska risken med läckande skarvar. Metoden har stora kommersiella möjligheter.


Juryn har beslutat utdela diplom och SKAPA stipendium på 50 000 kronor till:
Mia Kumm för hennes system för BRANDGASVENTILATION. Det består av en täckning av tunnelmynningen och en mobil fläkt för rökevakuering. Täckningen förstärker fläkteffekten så att fläktens kapacitet kan nyttjas maximalt. Systemet är patenterat. Mia Kumm kommer från Västmanlands län.

Juryns motivering:
Med systemet får man en snabbare rökgasevakuering vilket påskyndar räddningsinsatsen och innebär en säkrare arbetsmiljö för insatspersonalen. Med tunneltäckningen kan en effektiv rökgasevakuering ske även vid svårtillgängliga tunnelmynningar dit man inte kan köra lastbilsmonterade fläktar. Metoden innebär att man kan använda mindre fläktar och få samma effekt. Systemet har goda kommersiella möjligheter.


Juryn har beslutat utdela diplom och SKAPA stipendium på 50 000 kronor till:
Sven Nordebo och Dan Markusson för deras metod FELLOKALISERING I KRAFTNÄT. Metoden lokaliserar avbrott framför allt i nergrävda kraftkablar. Systemet utnyttjar glimningsfenomenet som uppstår då den elektriska isolationen i en kraftkabel börjar försämras. En stegrande glimningsaktivitet indikerar ett begynnande fel med risk för ett allvarligt driftstopp som följd. Genom att kunna mäta de mycket svaga elektriska pulser som uppstår på grund av glimningsfenomenet kan begynnande driftstopp lokaliseras och åtgärdas. Metoden är patentsökt. Sven Nordebo och Dan Markusson kommer från Kronobergs län.

Juryns motivering:
Elavbrott har en stor samhällspåverkan. Denna metod förbättrar möjligheterna att lokalisera fel och minskar därmed avbrottstiden. Genom att använda signalbehandling och elektromagnetisk fältteori kan potentiella felkällor upptäckas tidigare. Ett ekonomiskt och praktiskt övervakningssystem för begynnande fel i kraftkablar har därför en mycket stor kommersiell potential.


Juryn har beslutat utdela hedersomnämnande till: Carin Vörde och Stefan Röstlund för deras PYROTEKNISKA SYSTEM. Systemet består av två icke explosiva komponenter som fram till ögonblicket för önskad tändning hålls åtskilda. Vid initiering blandas de två komponenterna, bränsle och syregivare, som efter blandningen detonerar. Genom att använda nanoporösa material tillsammans med syregivare erhålls ett snabbt och säkert pyrotekniskt system som kan ersätta dagens. Carin Vörde och Stefan Röstlund kommer från Örebro län.

Juryn bedömer att detta system är i ett tidigt utvecklingsskede och har en intressant potential.

Priset delades ut i samband med Tekniska Mässans invigning den 16 oktober på Stockholmmässan.

Skapapriset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris som delats ut varje år sedan 1986. Priset är, förutom äran, 400 000 kronor och vinnaren kan kalla sig svensk mästare i innovationer. Bakom Skapapriset står Stiftelsen Skapa med Svenska Uppfinnareföreningen och Stockholmsmässan AB som stiftare. Stiftelsen stöds av ALMI Företagspartner AB, VINNOVA, Innovationsbron AB, Patent- och registreringsverket, Handelsbanken, samt Albihns AB.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1