Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 oktober 2007

”Lyft fram elektroniken mer”

Under paneldebatten på Tekniska Mässan så var man rörande överens om att elektroniken och ingenjörernas roll inte tillräckligt lyfts fram i ljuset. ”Vi måste lyfta fram elektroniken mer”, sade IM-föreningens ordförande och Recabs VD Johan Nordin.

”Kunskap och kompetens skall synas i lönekuvertet”, det säger Peter Larsson som representerar Sveriges Ingenjörer. Peter Larsson poängterar att kompetens och kunskap har fått mindre betydelse och tekniska ämnen har blivit allt mindre prioriterade. ”Det är kanske lite kontroversiellt att säga detta men ett stort problem vi har är att vi har ointresserade lärare”, säger Peter Larsson. Eric Giertz från KTH understryker problemet med att fler och fler väljer mediavärlden istället för tekniskt inriktade ämnen. ”Det går ut ca 8000 studenter klara från Natur medan vi har ca 18 000 utbildningsplatser på universitet och högskola”, berättar han. Från politikerhåll hade man lyckats locka Catharina Elmsäter-Svärd, ordförande för Arbetsmarknadsutskottet. Några konkreta svar kunde Elmsäter-Svärd inte lyckas leverera i frågan om hur man skulle kunna lyfta antalet ingenjörer som utexamineras utan hänvisade först och främst till regeringens utbildningsproposition som kommer nästa år. Catharina Elmsäter-Svärd är dock införstådd med problemet och påpekar att skolan utvecklats åt fler och fler valmöjligheter mellan olika utbildningar och emot mindre och mindre schemalagda laborationer. Attityden har hon dock pekat ut som ett problem ”Vi måste ändra attityden till kunskap och utbildning. Det har varit för lite värde i kompetens och utbildning. Detta vill vi ändra på”, säger Catharina Elmsäter-Svärd. Helt överens är panelen om att ungdomarna förmodligen inte vet hur det är att arbeta som ingenjör. Christer Remberg från ABB i Västerås pekar på en rad aspekter med ett ingenjörsyrke som han tycker speglar vad ungdomar idag är intresserade av. ”Ungdomar idag vill ju resa och se sig om i världen. Vilka tror ni reser mest? Jo, ingenjörerna förmodligen. De säger också att de vill jobba med människor. Ingenjörer arbetar dagligen med personliga kontakter där social kompetens är oerhört viktig. Jag tror att många har fel bild av vad en ingenjör sysslar med”, säger Christer Remberg. Mats Lundberg, affärsenhetschef på Prevas, vill lyfta fram elektroniken och låta barnen komma i kontakt med den vid ett tidigt stadium. Han tar dels upp tekniska museet som exempel där han tycker att Sverige skall stoltsera med sina världsledande produkter. Han vill även att exempelvis KTH skall marknadsföra sina helgskolor för barn inom teknik samtidigt som han efterlyser fler projekt där barn kan få komma i kontakt med tekniken. Som slutsats så vill alla de som befann sig på podiet samarbeta i denna process. Christer Remberg lyfter fram att han tycker att initiativet får störst genomslag ju högre uppifrån det kommer och Johan Nordin efterlyser även att media utanför fackpressen skall lyfta frågan. ”Vi har ofta väldigt svårt att kommunicera med media. Med fackpressen går det bra men det är svårt att få kontakt med er övriga”, säger Johan Nordin
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-2