Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Material | 19 oktober 2007

Lundabolag utvecklar på ny e-bok

Snabbväxande produktutvecklingsbolaget Lundinova har inlett ett samarbete med LTH och en icke namngiven partner om att ta fram en läsare baserad på elektroniskt papper, s.k. e-papper.
Målet är en strömsnål, miljövänlig produkt med hög lagringskapacitet som ska vara lättare att använda än de som finns idag, samt en bärkraftig affärsmodell för kommersialisering. Samtidigt stärker Lundinova sin position och kompetens inom e-pappersteknologin, som ännu inte fått sitt genombrott.

”E-papper ligger rätt i tiden och kommer att bli jättestort, säger Johan Marnfeldt, delägare i Lundinova och ansvarig för den nya satsningen. Det är en miljövänlig teknik med många användningsområden. Nu gäller det bara att ta fram den bästa tekniken för produkten och utveckla tjänsten, där enkel användning sätts i första rum.”

I projektet ingår, förutom Lundinova, Lambert Spaanenburg, professor i elektro- och informationsteknik vid LTH, en grupp exmensarbetare och en extern partner, som ska utveckla en distributions- och publiceringsmodell samt undersöka de upphovsrättsliga aspekterna. Life Cycle Cost, dvs. hur läsare och tjänst minimerar sina energiförbrukningar över livscykeln, ska belysas i projektet. Huruvida e-pappersprojektet ska leda till ett nytt produktbolag eller vilka ”content providers” som ska involveras kan Lundinova inte uttala sig om idag.
Elektroniskt papper lyser inte av sig själv utan bygger på reflekterat ljus på tunna bildskärmar i form av ledande polymerer. Det finns olika tekniker och skärmtyper för e-papper, alla strömsnåla. Tidningar, böcker, rapporter mm ska distribueras via digitala radionät, mobila telenät eller trådburen nätaccess. En enda e-bok kan innehålla många publikationer, därav uttrycket ”biblioteket på fickan”. Läsbarheten är hög jämfört med datorskärmar och e-pappret kan anpassas efter läsarens syn. Tekniken är interaktiv jämfört med pappersprodukten. Medieföretagen kan minska sina kostnader för råvaror, transporter och distribution av fysiska pappersprodukter.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1