Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 oktober 2007

Svensk försvarsindustri<br>hoppas på gehör från politikerna

Svensk försvarsindustri bygger i mångt och mycket på att pengar strömmar in från staten i stora och små forskningsprojekt som det svenska försvaret sedan skall köpa.

Just nu kämpar den svenska försvarsindustrin för sin överlevnad. Ska det svenska försvaret köpa från hyllan, produkter som redan är utvecklade, för att få ner sina kostnader eller skall det svenska försvaret satsa pengar på egen forskning för att dessutom kunna exportera sina vapensystem till andra länder? Det är en stor principiell fråga. I tisdags framförde industrins företrädare under en hearing på Försvarsdepartementet sina åsikter kring arbetet med försvarsindustristrategin. De som representerade industrin var Saabs VD Åke Svensson, BAE Systems VD Magnus Ingesson, Kockums VD Gunnar Larsson och Kitrons svenska VD Johannes Lind. Det är ingen öppen marknad där ute som svensk försvarsindustri kan konkurrera på. Sverige måste ta ansvar för sin egen industri. Det var dessa herrars samlade budskap under denna hearing. ”Har vi ingen hemmamarknad och en stark referenskund kan vi inte exportera. Det vi oroar oss för är att vi varken har en öppen exportmarknad eller en svensk referenskund”, sade Gunnar Larsson vid denna hearing. Branschen vill ha en tydlig strategi. Regeringen har lovat att formulera en tydlig svensk försvarsindustristrategi till i mars nästa år och utfrågningen av industrins representanter i dag var ett led i detta arbete. ”Vi började redan med den förra regeringen att argumentera för en tydlig strategi som vi kan rätta oss efter. Vi är beredda till en omställning bara vi vet vilken inriktning vi ska ha”, sade Säkerhets- och Försvarsföretagens ordförande och BAE Systems Hägglunds VD Magnus Ingesson. Av medlemsföretagens totala produktion är nära hälften kommersiella varor och tjänster, till stor del inom säkerhetsområdet. Därför byter Försvarsindustriföreningen namn till Säkerhets- och försvarsföretagen. ”Sverige behöver en långsiktig försvarsindustriell strategi för att kunna göra rätt prioriteringar. Att avveckla projekt innan man har jämförelser med inköp från utlandet är en dålig affär”, säger Säkerhets- och försvarsföretagens VD Peter Lundberg vid ett seminarium kring Sveriges säkerhet. ”Det går inte längre att se på industrin på samma sätt som tidigare. Bilden som speglas idag bygger på gamla beslut och en föråldrad världsuppfattning. Med bland annat namnbytet vill vi bättre visa vad vi står för”, fortsatte Peter Lundberg. Saabchefen Åke Svensson har nyligen blivit invald som ordförande i samarbetsorganisationen för den europeiska försvarsindustrin ASD med 63.000 anställda i 2.000 företag i 20 länder. ”Under mitt ordförande år ska vi arbeta med fyra prioriterade uppgifter”, säger Åke Svensson. Områdena är: 1. En gemensam europeisk försvarsmarknad och gemensam FoU-satsning. 2. Utveckla miljövänlig teknik för flyget. 3. Öka samarbetet mellan Europa, USA och Ryssland. 4. Bredda försvarsindustrierna mot mer civil inriktning och samhällssäkerhet.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1