Annons
Annons
Komponenter | 19 oktober 2007

Omsättningen minskar för Elektronikgruppen

Elektronikgruppens omsättning sjunker. Både för hela årets första nio månader och för det tredje kvartalet.

Elektronikgruppens omsättning för tredje kvartalet landade på 188 miljoner kronor(193). Orderingången nådde 185 miljoner kronor(166). Resultatet efter finansnetto backade under kvartalet från 9,4 miljoner kronor i tredje kvartalet i fjol till 4,4 miljoner kronor i år. Omsättningen under årets första nio månader blev också lägre än förra året. Omsättningen landade på 617 miljoner kronor(619) och orderingången landade på 626(596). Periodens resultat före avskrivningar blev 35,9 miljoner(38,8) medan resultatet efter skatt sjönk till 16,2 miljoner kronor från 22,6 miljoner kronor i fjol. Av affärsområdena är det EG Electronics som är mest lönsamt trots att detta affärsområde tappade omsättning både under perioden januari – september och perioden juli – september. EG Electronics omsatte under juli – september 132 miljoner kronor(148) och under årets första nio månader 441 miljoner kronor(475). EG Production Technology omsatte under årets första nio månader 86 miljoner kronor(88) och under juli – september 24 miljoner kronor(28). Vinsten för detta affärsområde blev 0,6 miljoner under tredje kvartalet(2,6) och 5 miljoner för de första nio månaderna(8,3). EG Products har visat kraftigast försäljningsutveckling. Marginalerna har dock blivit väsentligt sämre i detta affärsområde. EG products omsättning blev 32 miljoner kronor för det tredje kvartalet(19) och 92 miljoner för årets första nio månader(63). Resultatet sjönk från vinst på 0,8 miljoner i förra årets Q3 till årets förlust på 100tkr. För årets första nio månader gör EG Products en vinst på 3,5 miljoner kronor vilket kan jämföras med vinsten på 4,3 miljoner kronor under samma period i fjol. EG Electronics minskade situation kan förklaras av att affärsenheten Components har haft en minskning av omsättningen under perioden, vilket till en del förklaras av den avveckling av olönsamma produkter som gjordes under föregående år. Även den kraftiga dollarförsvagningen under tredje kvartalet samt en minskad försäljning i Finland har inverkat. Under hösten har de båda bolagen EG Components AB och EG Display & System AB slagits samman under det gemensamma namnet EG Electronics AB. Detta har skett i syfte att skapa en gemensam inköps- och lagerhantering och därigenom uppnå en effektivare logistikfunktion. Orderingång, omsättning och resultat har fortsatt att utvecklas väl för den tredje affärsenheten Electromechanics. EG Products utveckling kan förklaras av att ökningen av såväl orderingång som omsättning är helt hänförbar till förvärvet av Profec. Förvärvet har dock endast haft en marginell påverkan på resultatet. Fortsatta kostnadsökningar hos underleverantörerna i Sydostasien har påverkat resultatet negativt. Genom förvärvet av Profec har affärsområdets produktionsresurser totalt sett ökat, vilket skapat ytterligare förutsättningar för effektiviseringar. Under tredje kvartalet har produktionsenheter i Sverige och Ryssland avvecklats och åtgärder har vidtagits för att rationalisera verksamheterna i Finland och England. EG Production Technologys utveckling kan förklaras av att den avmattning som kunde skönjas för maskinförsäljningen i Sverige och Polen under andra kvartalet har fortsatt även under tredje kvartalet. Det under året förvärvade finska bolaget Scanditron Oy (tidigare Trondicap Oy) har utvecklats enligt plan. Omsättningen inom stencilverksamheten har varit fortsatt god under perioden i såväl Finland som Sverige.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2