Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 24 oktober 2007

Beijer Electronics ökade 31%

Beijer Electronics ökade sin omsättning med 31 procent till 705,1 MSEK under de första nio månaderna på året.

Beijer Electronics omsättning ökade med 31 procent till 705,1 mkr (539,5) under perioden 1 januari - 30 september 2007. Rörelseresultatet belastades med engångskostnader på 5,7 mkr och uppgick till 62,8 mkr (60,0). Förvärven av Lauer och Brodersen har i kvartalet minskat rörelsemarginalen. Vinsten efter skatt uppgick till 41,9 mkr (41,1). VD Göran Sigfridsson aviserade sin önskan att lämna sin befattning vid årsstämman 2008. Efter rapportperiodens utgång utsåg styrelsen Fredrik Jönsson till ny VD med tillträde vid årsstämman 2008. ”Koncernen har visat en fortsatt god tillväxt under det tredje kvartalet. Det är till stor del förvärven av danska Brodersen och tyska Lauer som bidragit till ökningen. Jag är klart nöjd med integrationen av bolagen i Beijer Electronics som fortlöper enligt plan. Samtidigt belastar förvärven resultatet och marginalen kortsiktigt, men de kommer successivt att bidra till koncernens resultatutveckling. Affärsområde Automation visade en fortsatt stark tillväxt och bättre resultat under det tredje kvartalet. Satsningen på den danska marknaden har inneburit att vi redan nu är uppe i en årlig omsättningstakt på 100 mkr, vilket är över förväntan. Med ökad volym förbättras förutsättningarna att öka resultatet och marginalerna i Danmark under 2008. Affärsområde HMI Products ökade sin omsättning med över 20 procent under det tredje kvartalet, mycket beroende på förvärvet av Lauer. Åtgärdsprogrammet i Lauer är beslutat och beräknas slutföras under det fjärde kvartalet. Kostnaden för programmet blev 5,7 mkr mot tidigare aviserade 10 mkr. Affärsområdets organiska tillväxt har varit lägre än väntat. En del av förklaringen är den svagare dollarn som även påverkat resultatet negativt. Rörelsemarginalen är i nivå med våra övergripande mål”, kommenterar VD Göran Sigfridsson.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2