Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 oktober 2007

Doro vänder till vinst och presenterar ny VD

Doro, som i dagarna lanserade vÀrldens enklaste mobiltelefon Àmnad för pensionÀrer och funktionshindrade, redovisar nu en rapport med vÀsentligt förbÀttrat resultat. Doro, som ocksÄ presenterar en ny VD har vÀnt förra Ärets minusresultat pÄ 13 miljoner kronor till en marginell vinst pÄ 0,9 miljoner kronor i tredje kvartalet.
Doros siffror förbÀttrades under det tredje kvartalet. Kraftig förbÀttring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) lyckades man leverera. Efter genomförda avyttringar uppgick omsÀttningen till 81 MKr (104 MKr) vilket Àr en tydlig försvagning. Tidigare förlustomrÄde visar dÀremot positivt resultat. Stark tillvÀxt för Business Electronics och Care, +50%.

"Doro redovisar vinst för tredje kvartalet vilket Àr en avsevÀrd resultatförbÀttring jÀmfört med föregÄende Är. De stora förlusterna inom affÀrsomrÄdet Home har vÀnts till en mindre vinst. Arbetet med att utveckla tillvÀxtomrÄdena Care och Business Electronics, i vilka förutsÀttningarna för lönsam tillvÀxt Àr goda, kan dÀrmed intensifieras", kommenterar Doros styrelseordförande Bo Kastensson.

Styrelsen har idag utsett JérÎme Arnaud till ny VD för Doro. JérÎme Arnaud Àr för nÀrvarande VD för Doro Frankrike samt ansvarig för affÀrsomrÄdena Care och Business Electronics. I och med VD-bytet lÀmnar Rune Torbjörnsen sin befattning och övriga uppdrag inom Doro-koncernen. Torbjörnsen kommer under en övergÄngsperiod att stÄ till styrelsens förfogande.

Bakgrunden till VD bytet Àr att Doro under de senaste tre Ären genomgÄtt mycket stora förÀndringar. Bolaget gÄr nu in i en ny fas med en stabiliserad verksamhet inom affÀrsomrÄdet Home och goda möjligheter till tillvÀxt inom affÀrsomrÄdena Care och Business Electronics.

JérÎme Arnauds erfarenheter frÄn dessa affÀrsomrÄden gör honom enligt styrelsens uppfattning lÀmplig att leda bolaget i denna utvecklingsfas. JérÎme Arnaud Àr född 1963, bosatt i Frankrike och har varit VD för Doros franska verksamhet sedan Är 2000.

En kraftig tillvÀxt inom affÀrsomrÄdena Care och Business Electronics, med högre marginaler har bidragit till ett vÀsentligt bÀttre resultat. AffÀrsomrÄdet Home visade ocksÄ lönsamhet under kvartalet bland annat pÄ grund av en fortsatt trimning av kostnadsstrukturen. Den lÀgre dollarkursen har pÄverkat resultatet positivt.

OmsÀttningen uppgick till 81 Mkr (104 Mkr)

Avyttringen av förlustverksamheterna i Australien och Polen har inneburit att omsÀttningen Àr lÀgre Àn för motsvarande period föregÄende Är. För jÀmförbar verksamhet var försÀljningen i nivÄ med föregÄende Är men med en större andel av försÀljningen i affÀrsomrÄden med hög marginal.

Genom att Doros affÀrsomrÄden med bÀttre bruttomarginal har ökat med 10 procentenheter till ca 27 % av omsÀttningen samtidigt som produkter med lÄg marginal inom hemtelefoni successivt avvecklats har bruttomarginalen förstÀrkts. Vidare har lagerstyrningen förbÀttrats vilket minskat lageravskrivningar.

Omkostnaderna ligger 20% lÀgre Àn motsvarande period 2006 och har minskat dels som ett resultat av avyttrade förlustverksamheter och dels genom kostnadsrationaliseringar..

Operativa resultatet (EBIT) 10 Mkr bÀttre

Sammantaget har det operativa resultatet för perioden förbÀttrats frÄn en förlust under fjolÄret pÄ 9 MSEK till ett positivt resultat om 1 MSEK.

För Ärets första 9 mÄnader uppvisar koncernen ett operativt resultat om 3,1 MSEK (-30,0 MSEK).

Doro arbetar i tre affÀrsomrÄden; Home, som i huvudsak Àr hemtelefoni och stÄr för 73 % av Ärets omsÀttning (föregÄende Är 83 %), Care, specialiserad telefoni för Àldres behov, 12 % (6 %) samt Business Electronics, huvudsakligen kontorstelefoni, 15 % (11 %).

Home som tidigare stÄtt för en stor del av Doros förluster fortsÀtter att stabiliseras med successivt förbÀttrad vinstmarginal. Under september började Doro leverera nya NeoBio sortimentet, med förbÀttrad design.

Care fortsÀtter att uppvisa en stark tillvÀxt och fokuserar pÄ den vÀxande marknaden med speciellt utvecklade produkter för Àldre. I nulÀget satsar affÀrsomrÄdet pÄ den förnyade produktportföljen samt att utveckla nya distributörer för en större geografisk tÀckning.
Under andra halvÄret 2007 lanseras en serie nya produkter, bl a GSM telefoner med funktionell design, med leveransstart under kvartal 4.

Business Electronics har fortsatt sin tillvÀxt genom förbÀttrad distribution av befintliga produkter. Under fjÀrde kvartalet 2007 samt första kvartalet 2008 lanseras nya produkter, bl a inom IP telefoni, som förvÀntas öka tillvÀxten ytterligare

AffÀrsomrÄdena Care och Business Electronics som fÄtt en förstÀrkt organisation uppvisar en sammanlagd tillvÀxt om 50 % jÀmfört med samma period i fjol.

Doros största marknader Àr, sedan Ärsskiftet, Frankrike (43 % av omsÀttningen), Norden (35 %) och Storbritannien (11 %). Storbritannien har under kvartalet utvecklats vÀl och speciellt Care uppvisar en stark tillvÀxttakt.

Doro har lanserat ett antal nya produkter under tredje kvartalet. Med en lÀgre omkostnadsmassa, förbÀttrade bruttomarginaler samt en sÀsongsmÀssigt högre försÀljning finns nu goda möjligheter till en positiv resultatutveckling.

Kassaflödet frÄn den löpande verksamheten har vÀsentligen förbÀttrats och Àr positivt om 2 Mkr under kvartalet.
Sedan Ärsskiftet har kassaflödet pÄverkats negativt pÄ grund av strukturkostnader vilka belastat 2006 Ärs resultat men som utbetalts under perioden om totalt 21 MSEK. Vidare har rörelsekapitalet under samma period ökat med ca 7 MSEK.
Doros nettoskuldsÀttning Àr oförÀndrad och de tillgÀngliga lÄneramarna Àr nu 60 Mkr samtidigt som soliditeten ligger pÄ 25 %.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-05 15:01 V11.10.4-2