Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 oktober 2007

MultiQ förbättrar omsättningen

MultiQ ökar sin omsättning väsentligt under tredje kvartalet och vänder till vinst.

MultiQs omsättning för perioden januari - september ökade med 24 % till 75,5 Mkr (61,0 Mkr). Omsättningen för tredje kvartalet ökade med 26 % till 25,2 Mkr (20,0) Resultatet efter skatt för perioden januari - september blev -1,7 Mkr (-9,8 Mkr, exklusive engångsersättning från EssNet om 13 Mkr). Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 0,4 Mkr (-1,5 ). Efter periodens utgång har MultiQ förvärvat Apara och gjort inbrytning på den amerikanska marknaden. Såväl omsättning som resultat för tredje kvartalet utvecklades bättre än under det andra kvartalet. Under årets första nio månader nådde bolaget en omsättning på 75,5, Mkr (61,0) vilket innebär en ökning med 24 % jämfört med föregående år. Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 5,2 Mkr eller 26 % jämfört med föregående år. Orderingången för perioden var 66 Mkr (62,2) vilket är en ökning med 6 %. Orderingången för tredje kvartalet var 24 Mkr vilket är ökning med 3 % jämfört med föregående år. Resultatet efter skatt för perioden blev -1,7 Mkr, vilket är 8,1 Mkr bättre än motsvarande period föregående år, exklusive uppgörelsen med EssNet. Uppgörelsen med EssNet gav under andra kvartalet 2006 bolaget en ersättning om 17 Mkr. Av dessa redovisades 13 Mkr som övriga rörelseintäkter och 4 Mkr reserverades för framtida, till EssNet/Aristocrat utlovade rabatter i syfte att säkerställa fortsatt goda affärsrelationer. Resultatet efter skatt för årets tredje kvartal var positivt och uppgick till 0,4 Mkr (-1,5) vilket är 1,9 Mkr bättre än motsvarande period föregående år. Orderstocken minskade till 14 Mkr (16,2) Bolaget har under tredje kvartalet integrerat det under andra kvartalet förvärvade bolaget Bokks AB, som nu utgör basen i det nya affärsområdet MultiQ Media Solutions. Genom att kombinera Bokks produkter och lösningar för s.k ”content management” inom den snabb-växande Digital Signage-marknaden med MultiQ’s sedan länge upparbetade kundstock och erfarenhet av publika miljöer förbättras konkurrenssituationen och kunderbjudandet avsevärt. Integrationen har gått enligt plan och ett betydande antal projekt är under bearbetning. Den av Svenska Spel valda lösningen och det ramavtal som tecknades i juli 2007, innehåller programvara och annan utrustning från Bokks. Under perioden har förhandlingar förts avseende förvärv av det stockholmsbaserade Apara Digital Signage AB och en överenskommelse om förvärv av bolaget nåddes den 3:e oktober. MultiQ stärker därmed ytterligare sin position, som en av de ledande leverantörerna i Sverige inom området för digital kundkommunikation. Apara är ett relativt ungt företag som under de senaste åren utvecklat ett nytt koncept för Digital Signage. Bolagets befintliga och potentiella kunder finns främst inom detaljhandel, tjänste- och upplevelseindustrin. De tre delägarna och grundarna av Apara har en bakgrund som framgångsrika entreprenörer inom såväl webb-applikationer som Digital Signage. Tillsammans har de en bred och dokumenterad erfarenhet av affärsutveckling i digitala medier, teknik, användbarhet och interaktionsdesign. Genom förvärvet utökar MultiQ sitt erbjudande och stärker sin position som ledande leverantör av tjänster och kompletta system för digital kundkommunikation, en marknad som väntas växa kraftigt under de närmaste åren. Den initiala köpeskillingen för Apara uppgick till 3 miljoner kronor och betalades med hälften i kontanter och hälften i aktier. Tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå baserat på Apara's uppnådda resultat för 2007 respektive 2008 och kan komma att uppgå till betydande belopp vid en god resultatutveckling. Förvärvet av Apara beräknas medföra en ökning av MultiQs vinst per aktie redan under 2007. MultiQ verkar inom två affärsområden; MultiQ Media Solutions och MultiQ Monitor Solutions. MultiQ Media Solutions erbjuder lösningar för digitala media i publika miljöer, s.k. digital kund-kommunikation (DCC) eller Digital Signage. Detta är en relativt ny marknad som enligt konservativa bedömare förväntas öka med mer än 40 % per år de närmaste 2-3 åren. Inom MultiQ Media Solution ryms hårdvara (mediaspelare), mjukvara samt tjänster. MultiQ Monitor Solutions levererar skärmlösningar till publika miljöer med höga krav på design, hållbarhet, driftssäkerhet och service. MultiQs prioriterade marknader utgörs av stora och medelstora företag samt organisationer med verksamhet inom publika miljöer och industri. Genom förvärvet av Bokks AB och Apara Digital Signage AB kan bolaget nu erbjuda en helhets-lösning som omfattar såväl produkter, programvara samt olika typer av tjänster. Under det senaste kvartalet har BMW efter en testperiod lagt tilläggsbeställningar på DCC-lösningar från MultiQ Media Solutions. Vidare har Lunds Universitet beställt digitala informationstavlor. Axfoodägda Willys har för sin nya konceptbutik i Rissne, utanför Stockholm, valt MultiQs DCC-lösning både med och utan interaktivitet i syfte att öka kundupplevelsen. Under perioden har ett antal pilotinstallationer genomförts, bl. a testas skärmar för promotioninformation i ett antal av ATGs spelombud. Bolaget har startat en pilot avseende kassalösningar i partnerskap med IBM, Tyskland. Slutkund är Kaufland, en av Tysklands största detaljhandelskedjor. MultiQ har också startat ett samarbete med Metro Future Stores i Tyskland. I Storbritannien har MultiQ ingått partnerskap med Access IS, leverantör av informationsutrustning till främst flygplatser, finansinstitut och detaljhandel. Samarbetet innebär att MultiQs bildskärmar kommer att ingå som ett viktigt nytillskott i Access erbjudande inom flygplats-segmentet. Efter kvartalets utgång har MultiQ fått sin första order ämnad direkt för den Amerikanska marknaden. I Norge har bolaget fått en beställning avseende skärmar för butiksinformation i Telenors butiker, med och utan interaktivitet. Media solutions vänder sig i dagsläget främst till publika miljöer, så som dagligvaruhandel och detaljhandel. Det finns emellertid en rad applikationer som även skulle skapa stor kundnytta inom industri segmentet. På den tyska marknaden fortsätter industrikunderna med löpande beställningar inom ramavtalen.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2