Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 oktober 2007

Kraftigt försämrad omsättning för PartnerTech

PartnerTech redovisar en kraftigt försämrad omsättning för tredje kvartalet. Rörelsevinsten sjönk till en tredjedel av vad den var i samma period ifjol. PartnerTech byter nu ut sin VD då Mikael Jonson valt att lämna bolaget för nya uppgifter. Rune Glavare tar över som VD tillsvidare.
PartnerTechs omsättning sjönk från 769 MSEK till 618,9 MSEK i tredje kvartalet. Rörelseresultatet landade på nästan en tredjedel av vad bolaget redovisade för samma period ifjol, 14,4 miljoner kronor jämfört med 48,5 miljoner kronor. Kassaflödet har under kvartalet kraftigt försvagats från 22,6 miljoner kronor till -80,2 miljoner kronor.

Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 1 984,2 MSEK (2 256,9). Rörelseresultatet för samma period uppgick till 69,1 MSEK (138,3). Resultatet efter skatt uppgick till 41,7 MSEK (93,9). Resultatet efter skatt per aktie blev SEK 3,25 (7,53). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 23,6 MSEK (-12,8).

Den organiska nedgången i kvartalet härrör sig i huvudsak från tre större kunder, varav huvuddelen avser en kunds projektorder som inte upprepats fullt ut i år.

Försäljningen för hela perioden har präglats av en jämn efterfrågan från huvudparten av företagets kunder. Precis som under tredje kvartalet har omsättningen påverkats negativt av de lägre volymer som tidigare beskrivits.

Försäljningsutvecklingen har medfört att berörda enheter genererat en lägre lönsamhet än motsvarande period i fjol. Dessa enheter har vidtagit åtgärder för att anpassa sin kostnad och kapacitet. Detta har för de första nio månaderna inneburit kostnader i storleksordningen SEK 30 miljoner, varav huvuddelen främst hänförs till åtgärder i Åtvidaberg. PartnerTech koncernen har under de första nio månaderna minskat antalet heltidsanställda från 1 989 i slutet av december 2006 till 1 827 den sista september i år.

Affärsenheten Terminals/Machine Solution minskade sin nettoomsättning med SEK 458,9 miljoner eller 51,1 procent under de första nio månaderna. Nettoomsättningen uppgick till SEK 440,0 miljoner (898,9). För jämförbara enheter var försäljningsnedgången 52,6 procent. Nedgången jämfört med föregående år förklaras till övervägande del av att
projektorder som till stor del var av engångskaraktär under 2006 inte har kompenserats i år. Under tredje kvartalet uppgick försäljningen till SEK 152,1 miljoner (316,2).

Affärsenheten Medical Equipment uppnådde en försäljning under årets första nio månader på SEK 355,7 miljoner (344,2), en ökning om 3,3 procent. Ökningen förklaras av förvärvet av verksamheterna i Storbritannien. För jämförbara enheter var försäljningen i nivå med samma period föregående år och uppgick till SEK 339,1 miljoner (342,5).

Affärsenheten Industry/Telecom ökade under de första nio månaderna 2007 sin försäljning med 17,2 procent till SEK 1 188,5 miljoner (1 013,8). Förvärvet av Hansatech bidrar med en försäljningsökning om SEK 193,7 miljoner jämfört med föregående år.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-1