Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 oktober 2007

Elektromekan visar styrka

Elektromekans omsättning ökade med närmare 76% under det tredje kvartalet och resultatet vändes från minus till plus.

Elektromekans omsättning ökade under tredje kvartalet med 75,5% jämfört med samma period ifjol till 67,6 miljoner kronor. För årets första nio månader ökade omsättningen från 171,8 till 198,1 miljoner kronor. Resultatet för tredje kvartalet landade på en vinst om 2,7 miljoner kronor. Detta kan jämföras med förlusten på 7,5 miljoner kronor för samma period ifjol. För årets nio första månader förbättrades resultatet från förra årets förlust på 17,6 miljoner till en vinst på 4,9 miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 2,5 procent (-10,2). Tillväxten inom industrisegmentet har fortsatt att utvecklas bra med en stark ökningstakt. Även segmentet Mobil kommunikation redovisar kraftiga volymökningar under perioden. Volymerna inom telekomsegmentet har fortsatt att minska och utgör idag endast ca 10 % av leveranserna. Anledningen till den ökade lönsamheten är enligt Elektromekans VD Johan Halling att man nu fått upp effektiviteten. "Det är ett resultat av effektiviseringar", berättar Johan Halling för evertiq. "Vi har många bra kunder med bra produkter. Det är lätt att arbeta med kompetenta kunder som är bra på att köpa tillverkning. Det gör att vi tillsammans kan effektivisera och utveckla tillverkningen till att bli så lönsam som möjligt", berättar Elektromekans VD Johan Halling för evertiq.
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2