Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 oktober 2007

Cyncrona & Electronics tynger OEM koncernen

Koncernens omsÀttning uppgick under Ärets tredje kvartal till 322 MSEK (335). OmsÀttningen för OEM Automatic och Development ökade medan OEM Electronics och Cyncrona minskade.
OrderingÄngen uppgick under kvartalet till 332 MSEK (346). Resultat före skatt uppgick till 29,3 MSEK (29,8). OEM International AB har förvÀrvat samtliga andelar i MPX Elektra ApS i Danmark med tilltrÀde 1 september 2007.

MPX Elektra ApS marknadsför ett brett sortiment av industribatterier till den danska marknaden och omsÀtter ca 14 MDKR med ett resultat pÄ ca 0,8 MDKR. MPX kommer att integreras i OEM Automatic Danmark vilket stÀrker positionen pÄ den danska marknaden samtidigt som det skapar möjligheter att bredda kunderbjudandet inom batterier i hela Norden och Baltikum. FörvÀrvet bedöms ha ringa pÄverkan pÄ koncernens resultat innevarande Är.

Januari – September 2007
Koncernens omsÀttning ökade med 1 % till 1 065 MSEK (1 058). OmsÀttningen utanför Sverige uppgick till 412 MSEK (438). OmsÀttningen för OEM Automatic och Development ökade med 14 % medan OEM Electronics och Cyncrona
minskade med 20 %. OrderingÄngen uppgick till 1 085 MSEK (1 107). Orderstocken per 30 september, 2007 uppgick till 243 MSEK (242). Samtliga bolagsgrupper har en orderingÄng som överstiger faktureringen.

Resultat före skatt ökade med 13 % till 106 MSEK. Exklusive fastighetsförsÀljning uppgick resultatet till 92,8 MSEK (94,0). OEM Automatic och Development ökade resultatet med 12 % medan OEM Electronics och Cyncrona minskade resultatet med 59 % jÀmfört med motsvarande period föregÄende Är.

OmsÀttning per marknad
Sverige 61 % (59), Finland 19 % (23), övriga Norden 9 % (8), utanför Norden 11 % (10).

OEM Electronics
omsĂ€ttning blev 208 (233) MSEK och rörelseresultatet 11,4 (15,4) MSEK. OmsĂ€ttningen minskade med 11 % vilket gav en resultatförsĂ€mring jĂ€mfört med föregĂ„ende Ă„r. OmsĂ€ttningsminskningen Ă€r koncentrerad till den svenska verksamheten. ÅtgĂ€rder har genomförts för att anpassa kostnadsmassan till en lĂ€gre omsĂ€ttning men dessa kommer inte fĂ„ fullt genomslag förrĂ€n nĂ€sta Ă„r.

Cyncrona
Cyncronas omsĂ€ttning blev 112 (169) MSEK och rörelseresultatet –2,2 (6,8) MSEK. Avsaknad av större maskinaffĂ€rer gör att omsĂ€ttningen minskade med 34 % vilket ger ett negativt resultat för Ă„rets tre första kvartal. Cyncrona har under tredje kvartalet haft en bĂ€ttre orderingĂ„ng vilket gjort att orderstocken ökat med 19 MSEK. ÅtgĂ€rder har genomförts för att anpassa kostnadsmassan till en lĂ€gre omsĂ€ttning men dessa kommer inte fĂ„ fullt genomslag förrĂ€n nĂ€sta Ă„r.

OEM Automatic
OEM Automatics omsÀttning blev 592 (508) MSEK och rörelseresultatet 75,9 (67,9) MSEK. EfterfrÄgan Àr fortsatt stark och bÄde utlÀndska och svenska verksamheter utvecklas vÀl. OmsÀttningen ökade med 17 % och rörelseresultatet med 12 %. FörvÀrvade Crouzet AB Àr nu fullt integrerat i verksamheten och integration pÄgÄr av nyförvÀrvade MPX Electra ApS. BÀgge förvÀrven har positiv pÄverkan pÄ Ärets omsÀttning medan Ärets resultat pÄverkas marginellt.

Development
OmsĂ€ttningen blev 166 (156) MSEK och rörelseresultatet 13,2 (11,5) MSEK. En god efterfrĂ„gan gjorde att omsĂ€ttningen ökade med 6 % och rörelseresultatet med 15 %. ÅtgĂ€rder för att förbĂ€ttra marginalerna har lett till att resultatet ökat mer Ă€n omsĂ€ttningen.

HÀndelser av vÀsentlig betydelse
Under första halvÄret har en fastighet avyttrats vilket gav en reavinst pÄ 13,2 MSEK. OEM International AB har förvÀrvat ÄterstÄende 50 % av aktierna i Crouzet AB frÄn Crouzet Automatismes SAS. Bolaget verkar inom automationskomponenter och hade 17 anstÀllda. 2006 omsatte verksamheten 51 MSEK, med ett resultat pÄ 3,4 MSEK före skatt. 18 MSEK av faktureringen avsÄg leveranser till OEM Automatic. Bolaget har införlivats i OEM Automatic. FörvÀrvet bedöms ha ringa pÄverkan pÄ 2007 Ärs resultat. OEM International AB har förvÀrvat samtliga andelar i MPX Elektra ApS i Danmark med tilltrÀde 1 september 2007. MPX Elektra ApS marknadsför ett sortiment av industribatterier till den danska marknaden och omsÀtter ca 14 MDKR med ett resultat pÄ ca 0,8 MDKR. Köpeskillingen uppgÄr till 4 MDKR varav 3,5 MDKR Àr övervÀrden.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-12 22:05 V11.10.12-2