Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 oktober 2007

Cyncrona & Electronics tynger OEM koncernen

Koncernens omsättning uppgick under årets tredje kvartal till 322 MSEK (335). Omsättningen för OEM Automatic och Development ökade medan OEM Electronics och Cyncrona minskade.
Orderingången uppgick under kvartalet till 332 MSEK (346). Resultat före skatt uppgick till 29,3 MSEK (29,8). OEM International AB har förvärvat samtliga andelar i MPX Elektra ApS i Danmark med tillträde 1 september 2007.

MPX Elektra ApS marknadsför ett brett sortiment av industribatterier till den danska marknaden och omsätter ca 14 MDKR med ett resultat på ca 0,8 MDKR. MPX kommer att integreras i OEM Automatic Danmark vilket stärker positionen på den danska marknaden samtidigt som det skapar möjligheter att bredda kunderbjudandet inom batterier i hela Norden och Baltikum. Förvärvet bedöms ha ringa påverkan på koncernens resultat innevarande år.

Januari – September 2007
Koncernens omsättning ökade med 1 % till 1 065 MSEK (1 058). Omsättningen utanför Sverige uppgick till 412 MSEK (438). Omsättningen för OEM Automatic och Development ökade med 14 % medan OEM Electronics och Cyncrona
minskade med 20 %. Orderingången uppgick till 1 085 MSEK (1 107). Orderstocken per 30 september, 2007 uppgick till 243 MSEK (242). Samtliga bolagsgrupper har en orderingång som överstiger faktureringen.

Resultat före skatt ökade med 13 % till 106 MSEK. Exklusive fastighetsförsäljning uppgick resultatet till 92,8 MSEK (94,0). OEM Automatic och Development ökade resultatet med 12 % medan OEM Electronics och Cyncrona minskade resultatet med 59 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättning per marknad
Sverige 61 % (59), Finland 19 % (23), övriga Norden 9 % (8), utanför Norden 11 % (10).

OEM Electronics
omsättning blev 208 (233) MSEK och rörelseresultatet 11,4 (15,4) MSEK. Omsättningen minskade med 11 % vilket gav en resultatförsämring jämfört med föregående år. Omsättningsminskningen är koncentrerad till den svenska verksamheten. Åtgärder har genomförts för att anpassa kostnadsmassan till en lägre omsättning men dessa kommer inte få fullt genomslag förrän nästa år.

Cyncrona
Cyncronas omsättning blev 112 (169) MSEK och rörelseresultatet –2,2 (6,8) MSEK. Avsaknad av större maskinaffärer gör att omsättningen minskade med 34 % vilket ger ett negativt resultat för årets tre första kvartal. Cyncrona har under tredje kvartalet haft en bättre orderingång vilket gjort att orderstocken ökat med 19 MSEK. Åtgärder har genomförts för att anpassa kostnadsmassan till en lägre omsättning men dessa kommer inte få fullt genomslag förrän nästa år.

OEM Automatic
OEM Automatics omsättning blev 592 (508) MSEK och rörelseresultatet 75,9 (67,9) MSEK. Efterfrågan är fortsatt stark och både utländska och svenska verksamheter utvecklas väl. Omsättningen ökade med 17 % och rörelseresultatet med 12 %. Förvärvade Crouzet AB är nu fullt integrerat i verksamheten och integration pågår av nyförvärvade MPX Electra ApS. Bägge förvärven har positiv påverkan på årets omsättning medan årets resultat påverkas marginellt.

Development
Omsättningen blev 166 (156) MSEK och rörelseresultatet 13,2 (11,5) MSEK. En god efterfrågan gjorde att omsättningen ökade med 6 % och rörelseresultatet med 15 %. Åtgärder för att förbättra marginalerna har lett till att resultatet ökat mer än omsättningen.

Händelser av väsentlig betydelse
Under första halvåret har en fastighet avyttrats vilket gav en reavinst på 13,2 MSEK. OEM International AB har förvärvat återstående 50 % av aktierna i Crouzet AB från Crouzet Automatismes SAS. Bolaget verkar inom automationskomponenter och hade 17 anställda. 2006 omsatte verksamheten 51 MSEK, med ett resultat på 3,4 MSEK före skatt. 18 MSEK av faktureringen avsåg leveranser till OEM Automatic. Bolaget har införlivats i OEM Automatic. Förvärvet bedöms ha ringa påverkan på 2007 års resultat. OEM International AB har förvärvat samtliga andelar i MPX Elektra ApS i Danmark med tillträde 1 september 2007. MPX Elektra ApS marknadsför ett sortiment av industribatterier till den danska marknaden och omsätter ca 14 MDKR med ett resultat på ca 0,8 MDKR. Köpeskillingen uppgår till 4 MDKR varav 3,5 MDKR är övervärden.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1