Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 oktober 2007

Det går bättre för de mindre EMS:arna

Kontraktstillverkningen har under de senaste åren kunnat delas upp i vinstgivande företag inklusive de som i praktiken gör nollresultat samt de företag som haft svårt att få upp lönsamheten. Inte sällan har de största kontraktstillverkarna landat i den kategori företag som får svårt med att leverera större marginaler på den nedersta raden. Företagen upp till 100 miljonersklassen har dock ofta lyckats leverera bra resultat.

Vi ser att både Kitron, PartnerTech och NOTE får minskad orderingång under tredje kvartalet. Elektromekan visar en positiv trend men även ännu mindre företag går bra just nu. ”Det går bra, riktigt bra. Det är högkonjunktur nu. Vi har växt från 161 miljoner kronor för två år sedan till 250 miljoner i år”, säger Orbit Ones VD Christer Malm till Elektroniktidningen. ”Vi ser ingen avmattning utan det rullar på i den här takten. Det är en mix av gamla kunder som gett oss större förtroende och helt nya kunder. Det är klart expansivt”, lägger han till. ”Det går bra. Vi växer även om det inte är med tvåsiffriga tal. I Sverige har vi en bra bas med globala kunder inom bland annat energisektorn, medicinteknik, automation och offentlig transport. Vi söker faktiskt mer folk till Malmöfabriken”, säger Enics VD Dirk Zimanky till Elektroniktidningen. ”Jag kan inte se någonting som stoppar tillväxten, i varje fall inte på två-tre års sikt. Våra kunder finns i segment som växer”, lägger han till. ”Vi har också känt av en allmän högkonjunktur. Våra befintliga kunder köper mer men det har också kommit in en del nya”, bekräftar LEABs VD Erik Svedmark för Elektroniktidningen. Även Mikromakarna och Eskilstuna Elektronikpartner visar stark tillväxt just nu. ”Det går mycket bra. Vi får nya kunder samtidigt som de gamla växer. Förra året ökade omsättningen med 35 procent och i år ökar den nog med 20 procent. Jag ser ingen avmattning och vi har väldigt mycket nya produkter så jag kan tänka mig att tillväxten blir lika bra nästa år”, berättar Mikromakarnas försäljningschef Mikael Isaksson för Elektroniktidningen. ”Det går bra. Vi har ett bra koncept och ser en positiv trend. Vi omsatte 29 miljoner för några år sedan och prognosen för 2007 är 50 miljoner. Vinsten hänger med. Vi är i ett segment som inte är så konjunkturkänsligt och dessutom växer elektronikinnehållet i de flesta produkter så jag tror att vi kan fortsätta växa oberoende av hur marknaden utvecklas. Vi har flera projekt som snart kommer i produktion så jag räknar med att vi omsätter 80 miljoner om tre år”, berättar EEPABs VD Mikael Joki för Elektroniktidningen. Thomas Granlund på Elektronik Partner i Vänersborg håller med om marknadsläget och rapporterar om en god tillväxt i försäljningen. ”Det är högtryck i år, vi kommer att gå från 81 miljoner i fjol till 110 miljoner i år. Det är ungefär fifty-fifty gamla kunder som växer och nya som kommer till. Vi jobbar med att få ihop koncernen, vi ingår i norska EMG med fabriker i Norge och Kina. Fabriken i Kina gör att vi får en större bredd och kan ta en del jobb vi annars inte skulle ha fått. Vi drabbades hårt av telekomkraschen år 2000. Då tvingades vi minska antalet anställda från 110 till 47 personer men idag har vi 0 procent telekom. Det som är mer oroande är om utvecklingen försvinner från Sverige till Indien eller Kina. Då tror jag att produktionen följer efter”, berättar Elektronik Partners VD Thomas Granlund för Elektroniktidningen. Björn Burklint, som är VD på Flextronics i Sverige har inget att invända mot den goda utvecklingen. Några siffror raporterar han inte men utvecklingen inom koncernen sägs vara god. "Vi har sett en generell förbättring under de senaste åren då många små och medelstora företag har anammat outsourcing", säger han till Elektroniktidningen.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2