Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 oktober 2007

IBA och Elekta inleder samarbete

IBA (Ion Beam Applications S.A.: Reuters, IBAB.BR och Bloomberg, IBAB.BB) och Elekta AB (publ) (Nordiska Börsen, EKTAb), tillkännagav idag att företagen inleder ett globalt samarbete inom partikelterapi, med målet att optimera integrationen av protonterapi och system för informationshantering för cancerbehandling.
Målet med samarbetet mellan IBA och Elekta är att kunna erbjuda heltäckande och helt integrerade lösningar för behandling av cancer baserade på öppna gränssnitt för protonterapi och andra former av partikelterapi. Båda företagen besitter en unik kompetens inom sina respektive områden inom strålbehandling och har beslutat att gemensamt arbeta för en smidigare integration av alla de system som behövs vid en avancerad klinik för partikelterapi. Integration av både linjäracceleratorer och partikelterapisystem kommer att vara till stor nytta för ledande kliniker i kampen mot cancer. Både IBA och Elekta erbjuder världsledande teknologier och delar filosofin att skapa lösningar som bygger på öppna gränssnitt och industrigemensamma standarder.

Inom ramen för samarbetsavtalet kommer IBA och Elekta att erbjuda lösningar för partikelterapi som möter specifika kliniska behov. Från Elektas sida, kan dessa innefatta en rad olika produkter och lösningar, bland annat mjukvaruplattformen MOSAIQ™ för hantering av informations- och arbetsflöde, MOSAIQ Proton Therapy Module, avancerad utrustning för patientpositionering och -fixering, lokaliseringssystem samt även behandlingssystemet Elekta Synergy® för avancerad bildstyrd strålterapi. IBA bidrar å sin sida med Proteus, det marknadsledande systemet för protonterapi. I framtiden kan fler komponenter och lösningar också komma att inkluderas i samarbetet, beroende på kundefterfrågan.

Samarbetet mellan Elekta och IBA kommer även att innefatta gemensam utveckling av integrerade lösningar som underlättar och effektiviserar protonterapi. Vidare kommer företagen också att samarbeta kring försäljning och marknadsföring och gemensamt erbjuda optimerade lösningar till en växande marknad.

” IBA’s protonterapisystem bygger helt på öppna gränssnitt och kan kombineras med många andra system inom strålbehandling. Men eftersom cancerkliniker idag förväntar sig att olika behandlingssystem, informationssystem och journaler ska kunna integreras i en och samma lösning, kommer det gemensamma erbjudandet från IBA och Elekta att sätta en helt ny standard på marknaden”, säger Pierre Mottet, VD för IBA.

”Strålbehandling av cancer är ett område som just nu befinner sig i en mycket snabb utveckling. Intensitetsmodulering, bildstyrning, och elektroniska journalsystem är några exempel på förbättringar som just nu förändrar cancervården över hela världen. På samma sätt som Elekta är drivkraften bakom många av dessa förbättringar inom strålterapin, är IBA den klart ledande leverantören av protonterapi”, säger Tomas Puusepp, VD för Elekta. ”Eftersom vi båda delar övertygelsen om värdet av öppna system, har vi kunnat utveckla vårt tidigare informella samarbete till en mer heltäckande allians som täcker såväl teknologiutvecklings som kommersiellt samarbete. Tillsammans kommer IBA och Elekta att kunna erbjuda en optimal lösning för varje behov vid en avancerad cancerklinik,” avslutar Puusepp.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2