Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 29 oktober 2007

Elmätarorder lyfter Smarteq till nollresultat

Smarteq ökade omsÀttningen med 34% under Ärets första nio mÄnader till 74,6 miljoner kronor. OmsÀttningen för tredje kvartalet uppgick till 23,3 (19,0) mkr, en tillvÀxt med 23 % jÀmfört med föregÄende Är.
Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivningar uppgick för perioden till 1,0 (-2,4) mkr, en förbÀttring med 3,4 mkr. Det redovisade rörelseresultatet blev 0,3 (-3,1) mkr. Resultatet Àr belastat med kostnader av engÄngskaraktÀr uppgÄende till 0,6 mkr.

Nettoresultatet för tredje kvartalet uppgick till 0,0 (-3,3) mkr.

Justerat för under föregÄende Är avvecklade verksamheter ökade omsÀttningen med 60 %, frÄn 46,4 mkr till 74,4 mkr. FörsÀljningstillvÀxten Àr ett resultat av de ökande leveranserna av antenner till elmÀtarkunder. Kundsegmentet Automotive uppvisar, trots prispress frÄn fordonskunderna, en fakturering som Àr i paritet med föregÄende Är. Inom kundsegmentet Industri utvecklas affÀrerna mycket positivt och tillvÀxten under perioden uppgick till 129 % jÀmfört med föregÄende Är.

Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivningar uppgick för niomÄnadersperioden till 2,5 (-4,7) mkr, en förbÀttring med 7,2 mkr jÀmfört med föregÄende Är. Rörelseresultatet Àr belastat med uppstartskostnader för tillverkning och leveranser av stora volymer antenner till elmÀtare samt andra engÄngskostnader uppgÄende
till 0,8 mkr.

Rörelsemarginalen exklusive goodwillavskrivningar och engÄngsposter utvecklas positivt och var för kvartal 1 + 1 %, kvartal 2 + 5% och kvartal 3 + 7 %.

Ytterligare en order inom AMR, fjÀrravlÀsta elmÀtare, har erhÄllits frÄn Kamstrup-Senea. Det totala ordervÀrdet uppgÄr till ca 7 mkr och kommer att levereras under 2007-2008.

Ett leverans - och samarbetsavtal har tecknats med Telenor Cinclus gÀllande leveranser av antenner till fjÀrravlÀsta elmÀtare. Avtalet löper under tio Är.

OmsÀttningen för tredje kvartalet uppgick till 23,3 (19,0) mkr, en förbÀttring med 23 % jÀmfört med föregÄende Är. OmsÀttningen har pÄverkats negativt av förseningar i installationer av elmÀtare. Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till 1,0 (- 2,4) mkr, en förbÀttring med 3,4 mkr. Kvartalets rörelseresultat Àr belastat med engÄngskostnader uppgÄende till 0,6 mkr.

Smarteq har renodlat sin verksamhet till att helt fokusera pÄ antennprodukter inom kundsegmenten Automotive (fordonskunder) och Industri (övriga industrikunder). Bolaget verkar pÄ en marknad med underliggande lÄngsiktig tillvÀxt. Marknaden drivs av en kombination av den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni, fordonsindustrins behov av teknik för att möjliggöra alltmer avancerad kommunikation till och frÄn fordon samt industrins ökande behov av trÄdlös kommunikation, M2M (Machine to Machine).

Antennmarknaden som helhet uppvisar en fortsatt stark tillvÀxt som frÀmst drivs av ökande behov av trÄdlösa kommunikationslösningar. Smarteq har vÀl utvecklade koncept för att tillfredstÀlla kundernas behov inom detta omrÄde.

Smarteq Àr vÀl etablerat pÄ marknaden för antenner till lastvagns- och personbilstillverkare. Flera av de stora tillverkarna av fordon Àr kunder till Smarteq, t ex Audi, Bentley, SAAB, Scania, Volkswagen, Volvo AB och Volvo Cars. PÄ personbilsmarknaden har satsningen pÄ kundanpassade lösningar med högre teknikinnehÄll och krav pÄ design börjat ge resultat och en fortsatt tillvÀxt vÀntas. Bolagets nyutvecklade inbyggda antenn för amerikansk satellitradiokommunikation, SDARS, har börjat levereras till Bentley. Detta antennkoncept kommer att vidareutvecklas för att kunna erbjudas till övriga fordonskunder inom premiumsegmentet.

Inom detta kundsegment finns en stark trend mot ökad anvÀndning av trÄdlös kommunikation av tal och data, som i mÄnga fall kan komplettera befintlig infrastruktur eller ersÀtta den helt. En trÄdlös infrastruktur kan byggas med lÀgre investeringar eller dÀr nya investeringar i existerande trÄdbunden kommunikation inte lÀngre Àr lönsam. I denna utbyggnad anvÀnds flera olika tekniker och frekvenser sÄsom CDMA450, GSM, UMTS, WiMAX. Smarteq har utvecklade antennkoncept för samtliga dessa.

Smarteq har Àven antenner för lokala trÄdlösa nÀtverk, WLAN. I Europa har en ny gemensam standard för ett digitalt kommunikationssystem för utryckningsfordon, TETRA, faststÀllts. Utbyggnaden har nyligen pÄbörjats i flera lÀnder med antenner frÄn Smarteq.

Det snabbast vÀxande omrÄdet Àr dock M2M, Machine to Machine. HÀr Äterfinns bolagets snabbt vÀxande affÀrer inom automatisk fjÀrravlÀsning av elmÀtare samt trÄdlösa larm.
Inom detta kundsegment bedöms de mest betydande framtida tillvÀxtmöjligheterna finnas för Smarteq. Vidare ökar kommunikationen mellan maskiner och/eller utrustningar, M2M, kraftigt vilket ytterligare ökar behovet av avancerade antenner.

Inom kundsegmentet finns kunder som Ericsson, Solectron, Flextronics, SAAB Defense, Securitas, Telenor Cinclus, Kamstrup-Senea, Siemens VDO, Nordisk Mobiltelefon och Malux.

Smarteq koncentrerar nu sina utvecklingsresurser pÄ antenner med nya egenskaper till de olika marknadssegmenten som stÄr i fokus. Den nya teknologiplattformen för inbyggda fordonsantenner till de nya digitala satellitradiosystemen i USA, SDARS, med de bÀgge operatörerna Sirius och XM, Àr ett sÄdant exempel. Smarteq bevakar motsvarande utveckling i Europa. Flera antenner anpassade för elmÀtaravlÀsning men Àven andra former av sÄ kallad M2M-kommunikation har tagits fram, bl a en diskret och robust lÄgprofilantenn som kan monteras med bibehÄllen prestanda pÄ bÄde trÀ- och tegelvÀggar samt plÄtskÄp Vidare har tvÄ antenner tagits fram för FWT, fixed wireless terminals, dvs överföring av tal och data via GSM/GPRS teknik. Ett flertal antenner ur bolagets standardsortiment har dessutom kompletterats med WLAN funktion. För nÀrvarande pÄgÄr utveckling av tredje generationens antenner för elmÀtare som svarar upp mot nya krav frÄn kunder och myndigheter.

Smarteq har under 2007 fortsatt att satsa pÄ produktutveckling som under tredje kvartalet uppgick till 1,8 (1,4) mkr exklusive aktiveringar. För niomÄnadersperioden uppgick satsningen pÄ produktutveckling, exklusive aktiveringar, till 5,8 (5,8) mkr. Aktiverade utvecklingskostnader under niomÄnadersperioden uppgick till 0,8 (1,6) mkr och för tredje kvartalet till 0,2 (0,4) mkr. Minskningen av aktiverade utvecklingskostnader förklaras frÀmst av avvecklingen av produktomrÄdet handsfree samt att en större andel utvecklingsprojekt varit kundfinansierade.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 09:52 V11.10.13-2