Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 oktober 2007

Fortsatt nedgång för Mydata

Mydatas omsättning sjönk både under årets första nio månader och under tredje kvartalet. Omsättningen under tredje kvartalet sjönk från 173 till 147 miljoner kronor och från 517 till 470 miljoner kronor under årets första nio månader.
Nettoomsättningen för Mydata uppgick för perioden januari till september till 470 mkr (517), motsvarande en minskning om 9 procent. Korrigerat för valutaeffekter var minskningen 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången för perioden uppgick till 473 mkr (557), en minskning med 15 procent.

Resultatet minskade under tredje kvartalet från 28 till 5 miljoner kronor och under de första nio månaderna från 48 till 24 miljoner kronor.

Rensat för valutaeffekter var nedgången i orderingång för perioden 11 procent. Orderingången har sedan årsskiftet försämrats gradvis. Delvis beror detta på en svagare US-dollar men även en viss efterfrågenedgång märks. Dessutom leder den försvagade yenen till en hårdare konkurrens från de japanska konkurrenterna. Rörelseresultatet under perioden uppgick till 26 mkr (55). Andelen forskning och utveckling uppgick till 17 (14) procent av omsättningen. FOU har belastat resultatet under perioden med 80 mkr (71). FOU- kostnaderna under perioden är fortsatt något högre än motsvarande period föregående år med anledning av det ökade tempot i pågående produktutveckling. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11 mkr (8). Den selektiva marknadsbearbetningen av MY500, som inleddes under tredje kvartalet, följer enligt plan. Orderingången under tredje kvartalet hänförlig till MY500 uppgick till 5 mkr. Produkten är en helt ny teknik att applicera lodpasta på kretskort.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-2