Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 november 2007

ElektronikGruppen köper danskt<br>bolag inom produktionsteknologi

ElektronikGruppen har idag förvärvat samtliga aktier i det danska bolaget PC Trading (Denmark) A/S inklusive dotterbolaget LaserCut ApS.

Bolaget Elektronikgruppen förvärvat är verksamt inom tillverkning, handel och service av produktionsteknologi för elektronikindustrin. Med förvärvet får ElektronikGruppen en marknadsledande ställning inom stenciltillverkning i Norden. Bolaget har 14 anställda och omsättningen för 2007 väntas uppgå till cirka 27 Mkr (22 miljoner danska kronor). Förvärvet av PC Trading stärker ElektronikGruppens position väsentligt på den danska marknaden för produktionsutrustning till elektronikindustrin. Med förvärvet får ElektronikGruppen också en marknadsledande ställning inom stenciltillverkning i Norden. ”Förvärvet av PC Trading är ett led i vår ambition att växa på den nordiska marknaden genom att vara aktiva i konsolideringen mot större och mer kompletta aktörer”, säger Johan Ålander, VD och koncernchef för ElektronikGruppen. PC Trading bedöms vara ett av de tre största bolagen i Danmark inom handel av produktionsutrustning för elektronikindustrin. Bolaget konsolideras i affärsområdet Production Technology från och med 1 november 2007, och ledande befattningshavare kommer att arbeta kvar inom företaget. Förvärvet bedöms få en marginell positiv påverkan på ElektronikGruppens resultat per aktie under nästkommande år. ”PC Trading är ett välskött företag med en stark kundbas på nationell nivå och ett intressant produkterbjudande. Vi ser goda affärsutvecklingsmöjligheter genom såväl merförsäljning för några av PC Tradings befintliga leverantörer, som samordningsfördelar inom områden där bolagen har gemensamma leverantörer.” säger Jens Hansson, vice VD för ElektronikGruppen.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2