Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 06 november 2007

NCAB ska lyfta den tekniska<br>kompetensen på koncernnivå

NCAB har etablerat en teknisk expertgrupp som skall samla information från NCAB-gruppens alla marknader och sprida denna inom koncernen.

För att optimera och nyttja den kompetens NCAB-gruppen samlat in i de olika delarna av koncernen har NCAB på initiativ av Bo Andersson, teknisk chef NCAB startat en arbetsgrupp - CITT (Continous Improvement Team Technical). Gruppen består av representanter från NCABs olika försäljningskontor. "Syftet med denna grupp är att samla in och förmedla information. NCAB är representerat på många olika marknader, och får mycket information och feedback från respektive marknad, vilket ger en stabil och bred kunskapsbas inom koncernen. Vi ser över kundens behov mot våra leverantörers kapacitet. Gruppen ser även över det tekniska utbildningsbehovet, både internt och externt. En djupare uppföljning av reklammationsrapporterna är också en viktig del av gruppens arbete", säger Bo Andersson.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1