Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 06 november 2007

Elprint fortsätter sin resa<br>mot effektivitet och lönsamhet

Det händer mycket på Elprint just nu. Bolagets Macaos uppgraderas stadigt och Elprints VD Helge Nilsen tittar ständigt på lösningar som skall effektivisera framställning och handel av mönsterkort i ivern att bevisa att detta går att bedrivas lönsamt även i Europa.

Elprints tekniske chef Karl-Heinz Fritz, tidigare anställd på AT&S har fått gå från Elprint. ”Han hade inte de kvalifikationer vi hade hoppats på. Vi hade ingen nytta av honom som bolaget ser ut idag”, berättar Elprints VD Helge Nilsen för evertiq. Elprint har satsat mycket på sitt produktionssystem Macaos, som bygger på att flera mönsterkortstillverkare skall kunna erbjuda tillverkning av de kort man är bäst på, till kunderna. Idag är Macaos igångsatt men ännu är endast Elprint och den holländska tillverkaren Ramaer officiella tillverkare som står bakom konceptet. Elprint tillverkar prototyper med ca 1 m2 per order medan Ramaer tillverkar ca 10 m2 per order. Ramaer är fortfarande en högteknologisk tillverkare som tillverkar mindre volymer men Ramaer är en tillverkare som passar Elprint och Macaos bra i detta sammanhang då deras volymer är större än Elprints optimala. Elprint har legat lågt i produktionen och försäljningen under tiden man fått alla pusselbitarna på plats i tillverkningens automatisering men nu är fabriken igång och Macaos verkar också tagit fart. ”Vi har valt ut 100 pilotkunder som testkört systemet och inom ett halvår beräknar vi att ca 1000 av våra kunder skall använda Macaos”, berättar Helge Nilsen för evertiq. ”Under de två veckorna som systemet varit igång har 10% av våra kunder använt 100% av systemets kapacitet. Dvs orderläggningen har skötts helt automatiskt”, berättar Helge Nilsen för evertiq. Under nästa år berättar Helge Nilsen att Elprint planerar att ha ett samarbete klart med en kinesisk tillverkare. Macaos skall också etableras i Kina, inledningsvis tillsammans med Ramaer. ”Vi tittar på samarbete med en tillverkare som skall få göra 100, 200 och 300 serier och även mixade. Dessa är för stora serier för oss”, berättar Helge Nilsen. Helge Nilsen berättar även om en ”PCB Alliance” som är en grupp av mönsterkortsföretag som skall hitta form för samarbete. Elprint håller just nu även på att titta på att utveckla nya testmetoder där flera jobb kan testas samtidigt. Mer om detta kommer under våren, berättar Helge Nilsen.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-2