Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 november 2007

HMS ökar 21,8%

HMS ökade sin nettoomsättning med 21,8% till 203,3 MSEK (166,9). Rörelseresultatet för perioden uppgick till 40,8 MSEK (40,7).

Justerat för kostnader i samband med börsintroduktionen uppgick rörelseresultatet till 45,6 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,4%. Nyligen börsintroducerade HMS Networks ökade sin omsättning väsentligt under tredje kvartalet. Omsättningen landade på 67,8 miljoner kronor vilket kan jämföras med 56,5 miljoner kronor under det tredje kvartalet i fjol. ”Vi är nöjda med utvecklingen, främst på den mest konkurrensutsatta marknaden i Tyskland, som ger HMS en fortsatt organisk tillväxt på strax över 20%. Produktmixen i tredje kvartalet har varit god och ger en rörelsemarginal på 22,4% för perioden, exklusive kostnader för börsnoteringen”, säger Nicolas Hassbjer, VD för HMS. Försäljningen som 2006 uppgick till 227 Mkr sker till mer än 90 % utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad bedrivs all utveckling och huvuddelen av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Tokyo, Peking, Karlsruhe, Chicago, Milano och Mulhouse. HMS har 150 anställda och producerar nätverkskort samt produkter för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus®. Nätverkskorten byggs in i automationsutrustning såsom tex robotar, styrsystem, motorer och sensorer. Därigenom kan delkomponenter i maskiner kommunicera med varandra samt med olika nätverk. HMS grundades 1988 och har de senaste 10 åren haft en genomsnittlig organisk tillväxt på 35 % per år. Under årets tredje kvartal har koncernens bruttomarginal fortsatt förbättrats, framför allt beroende på en gynnsam produktmix. Orderingången för det tredje kvartalet uppgick till 69,8 MSEK (58,1) motsvarande en ökning på 20,1 %. För de senaste tolv månaderna uppgick nettoomsättningen till 263,9 MSEK, motsvarande en tillväxt på 21,8 %. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 13,8 MSEK (14,1). Rörelsemarginalen uppgick till 20,3 % (25,0). Tredje kvartalet 2007 belastas av kostnader för börsnotering med 2,9 MSEK. Justerat för dessa kostnader av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 16,7 MSEK vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 24,6 %. Rörelseresultatet för de senaste fyra kvartalen uppgick till 51,8 MSEK (47,3). Kostnader för den genomförda börsintroduktionen belastar resultatet med 4,8 MSEK. Justerat för dessa kostnader uppgick rörelseresultatet till 56,6 MSEK (47,3), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 21,4 % (21,8). Samtliga regioner uppvisar en tillväxt under perioden. Framför allt i regionen EMEA (Europe, Middle East, Africa) där den tyska marknaden visat styrka, har försäljningsökningen varit god. Omsättningen för de första nio månaderna uppgick till 203,3 MSEK (166,9), vilket motsvarar en tillväxt på 21,8 % jämfört med samma period föregående år. För perioden januari till september uppgick rörelseresultatet till 40,8 MSEK (40,7). Årets första nio månader har belastats med kostnader för börsintroduktionen om 4,8 MSEK. Justerat för dessa kostnader uppgick rörelseresultatet till 45,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 22,4 %.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1