Annons
Annons
Annons
Annons
Mjukvara | 16 november 2007

Enea återköper aktier

Enea inleder inom kort återköp av egna aktier.

Enea, som är en världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för nätverk, kommer inom kort att påbörja återköp av egna aktier över OMX Nordiska Börsen i Stockholm. Syftet med återköp av egna aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till Eneas kaptialbehov och att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv. Aktierna kommer att förvärvas på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Enea äger inga aktier före återköpsprogrammets start. Inom ramen för det bemyndigande som erhölls vid årets bolagsstämma beslutade styrelsen den 23 oktober 2007 att under perioden fram till den 15 maj 2008 återköpa maximalt 18 355 000 aktier, vilket motsvarar 5 procent av samtliga aktier i bolaget.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2