Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 18 november 2007

Spectrogon årets Optronikföretag

I samband med Svenska Optiksällskapets konferens ”Optik i Sverige 2007”, som i år arrangerades av Optronic i Skellefteå, delades branschens pris till Årets Optronikföretag ut.

Priset som delas ut av branschorganisationen Swedoptronics går till ett företag inom ämnesområdet, som har utmärkt sig både tekniskt och ekonomiskt under det gångna året. I år gavs utnämningen årets optronikföretag till Spectrogon AB och under konferensen mottog Roland Jacobsson priset i form av ett diplom och ett hologram. Spectrogon startades av nuvarande delägare och styrelseordförande Roland Jacobsson, som en avdelning inom AGA Innovation för nästan precis 40 år sedan. Verksamheten omfattade till en början olika interferensfilter och andra tunnskiktsbeläggningar. År 1984 utvidgades produktportföljen till att också omfatta holografiska gitter. Både tunnfilmsoptik och gitter kan idag sägas utgöra "basprodukter" inom sina tillämpningsområden med förhållandevis stabil efterfrågan och en årlig tillväxttakt på 5 - 10 %. Emil Hällstig, forskningssamordnare på Optronic, fick i sin roll som styrelseledamot i Swedoptronic överlämna priset till Spectrogon. Styrelsens motivering till priset var: - Spectrogon har en unik position inom sin bransch – interferensfilter och holografiska gitter. Man tillverkar ett brett spektrum av produkter inom ett likaledes brett spektrum av optiska våglängder. På senaste åren har Spectrogons omsättning ökat starkt, under 2006 med 30% jämfört med 2004, och företaget har därigenom vågat expandera kraftigt och ändå lyckats hålla sig kvar på en god lönsamhetsnivå.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2