Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 november 2007

Svag marknad för mikroelektronik i Sverige

Marknaden för mikroelektronik är i Sverige svag och flera av de företag som satsat inom detta område har haft svårt att kvittera ut någon framgång.

Kitron, NOTE, PartnerTech och den lilla men väl så betydelsefulla spelaren MA Kapslingsteknik är alla exempel på företag som satsat inom mikroelektroniken men som haft svårt att få något riktigt genombrott. Kitron har en relativt stor mikroelektronikavdelning i Jönköping, inom bolaget och enheten som just heter Kitron Microelectronics AB. Idag är mikroelektroniken en relativt liten del av Kitrons verksamhet i Jönköping som skulle bli det stora mikroelektronikcentret. Viss potential inom mikroelektroniken ligger hos Kitron inom marknadssegmenten Medicin, Industri och till viss del inom Försvar idag men den stora delen av bolagets omsättning kommer från montering av komplexa kretskort och box build inom främst segmenten Data/Telecom, Industri och till viss del Medicin. NOTE håller just nu på att bygga ett mikroelektronikcenter i Kista med 10 000 renrumsklass men även NOTE har haft svårt att få igång verksamheten eftersom kundtillströmningen verkar ha uteblivit. När evertiq frågar Arne Forslund på Elmia så bekräftar han att intresset för mikroelektroniken i Sverige är svalt men att NOTE vill stå förberedda om efterfrågan skulle tillta. MA Kapslingsteknik i Kungsängen utanför Stockholm är en spelare på marknaden att räkna med. Kapacitetsmässigt ligger man långt framme men även här får evertiq bekräftat att Sverige inte är någon stor marknad. Magnus Alsered, VD på MA Kapslingsteknik berättar när vi träffar honom på mässgången på Elmia att hälften av hans omsättning kommer från kunder utanför Sverige. ”Det är ju så också att många av våra potentiella kunder lever i den tron att det är billigare och bättre i Asien men så är inte fallet”, säger Magnus Alsered till evertiq. PartnerTech har en avdelning för mikroelektronik i Vellinge. Den avdelningen används mest för kunder som vill kunna ha både en mikroelektroniklösning och en lösning för kretskortstillverkning men kunder som enbart är intresserade av att få hjälp med mikroelektroniken är också välkomna. Ordertillströmningen kunde dock vara väsentligt större. Och detta är något man jobbar på vid Vellingeenheten för att utnyttja sin mikroelektronikkapacitet ytterligare.
Annons
Annons
2020-10-20 19:22 V18.11.10-1