Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 november 2007

Flygplansorder till Saab

Argentinska flygvapnet väljer Saab 340B.

Saab Aircraft Leasing och Saab Aerotech har formellt utvalts att leverera fyra Saab 340B till det argentinska flygvapnet. Kontraktet för flygplan och logistiskt stöd över fem år är värt drygt 200 miljoner kronor. Slutgiltigt kontrakt förväntas bli klart under december i år. "Affären visar att flera affärsenheter inom Saab har resurser och kompetens att sätta ihop paketlösningar för militärt transportflyg. Detta har tidigare gjorts för svenska flygvapnet och japanska kustbevakningen", säger Saab Aircraft Leasings VD Michael Magnusson. Flygplanen ska användas för passagerartrafik i ödsliga delar av Patagonien i södra Argentina. Patagonien är ungefär dubbelt så stort som Sverige och många mindre orter är helt beroende av den regelbundna flygservice som erbjuds av det argentinska flygvapnet. Den paketlösning som Saab Aircraft Leasing tillsammans med Saab Aerotech erbjudit ansågs motsvara kraven på tillförlitlighet och ekonomi bäst. SAL levererar fyra Saab 340B som genomgått en stor översyn och försetts med de modifieringar som kunden krävt. Saab Aerotech levererar ett komplett logistikpaket bestående av utbildning av piloter och tekniker, stöd från Saabs tekniker och piloter på plats, reservdelar, manualer, verktyg för översyn av flygplan på plats och ett långsiktigt ”PEP”-program för alla flygplanskomponenter inklusive propeller och landställ. Två flygplan levereras under andra halvan av 2008 och övriga två under 2009. Alla fyra baseras i Commodoro Rivadavia i södra Argentina, där även allt underhåll kommer att ske. Planen kommer att flygas av flygvapnets eget flygbolag ”LADE”. Alla planen modifieras för grusbaneoperationer och förses med den senaste avionikutrustningen, vilken nu krävs i Europa och USA.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2