Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 november 2007

Flextronics tillverkar åt CNS

Flextronics tillverkar kommunikationsutrustning åt CNS Systems.

CNS Systems i Linköping har valt Flextronics som tillverknings- och utvecklingspartner. En av CNS Systems delprodukter har designats, och produktionsanpassats hos Flextronics på uppdrad av CNS Systems. Efter att prototyp- och förseriestadiet nu är lämnat har Flextronics startat produktion av färdiga produkter vid sin fabrik i Karlskrona. Enligt en artikel i lokaltidningen Corren har CNS Systems meddelat att produktionen i Flextronics Karlskronafabrik skall flyttas till Kina. Detta vill CNS Systems starkt dementera och pekar på att det inte finns några planer på att flytta tillverkningen från Karlskrona om volymerna inte antar väsentligt mycket större proportioner. ”Onsdagen den 21 November 2007 beskrev lokaltidningen Östgöta Correspondenten i en artikel ett besök i Kina av landshövding Björn Eriksson med delegation. I denna delegation ingick en representant för CNS Systems. En journalist från ovan tidning följde delegationen och dess aktiviteter. På en fråga från denna journalist gav CNS Systems representant ett något olyckligt svar. Detta tolkades naturligtvis felaktigt och återgavs i tidningens artikel felaktigt. CNS Systems och Flextronics är i inledningen av ett långsiktigt samarbete avseende produktion av transpondrar för Civil Luftfart och Civil Sjöfart samt markstationer till dessa områden. Vi har inga planer på att bryta detta samarbete så länge samarbetet fungerar som det gör idag. Vi beklagar det som inträffat och förutsätter att denna dementi klarar ut frågan”, skriver CNS Systems i ett meddelande till evertiq.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1